Veolia Využití odpadů

Divize Využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

 

30 obsluhovaných průmyslových závodů 

386 000 tun svezených odpadů

6 vlastních stacionárních zařízení

 
odpady - plaketa
Společnost Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o., považuje ochranu životního prostředí nejen za část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodotám. Veškeré činnosti chce řídit tak, aby nebylo ohrožováno zdraví a bezpečnost zaměstnanců společnosti ani dalších osob.  Tyto postoje umožňují vedení společnosti stanovit následující politiku integrovaného systému řízení
 


Povinné údaje 

 

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

Sídlo: Huťská 1379, 272 01 Kladno 

IČ0: 056 47 550

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 268254.