Základní informace

Společnost Veolia Komodity ČR přichází s nabídkou pro zaměstnance skupiny Veolia, kterým nabízí dodávku elektrické energie. Níže naleznete veškeré informace ohledně přechodu od stávajícího dodavatele elektřiny, včetně aktuálního ceníku NAŠÍ ENERGIE pro rok 2017 a kalkulačky pro srovnání ceny elektřiny s hlavními konkurenty.

 

Z čeho se skládá cena elektřiny

PDF
Jak se vyznat v ceně elektřiny (380.75 KB)
Kalkulačka úspory pro dodávku elektřiny zaměstnancům skupiny Veolia pro rok 2017

XLSX
Kalkulačka úspory pro dodávku elektřiny zaměstnancům skupiny Veolia pro rok 2017 (2.4 MB)
Ceníky

PDF
Ceník 2017 včetně regulovaných poplatků (169.65 KB)
PDF
Ceník 2017 výňatek - neregulovaná část (144.36 KB)
PDF
Ceník 2016 (144.17 KB)
PDF
Ceník 2015 (147.76 KB)
PDF
Ceník 2014 (163.83 KB)
​Základní informace o dodávce NAŠÍ ENERGIE

Rozšiřujeme benefit dodávek elektřiny zaměstnancům skupiny Veolia v ČR, a to za následujících podmínek:

> nabídka je určena zaměstnancům skupiny Veolia v ČR (splnění této podmínky je vázáno na datum podpisu Smlouvy);
> zaměstnanci mohou přihlásit až 5 odběrných míst, která jsou psána na ně či na jejich příbuzné;
> rodinným příslušníkem se myslí příbuzní v řadě přímé i pobočné i osoby blízké dle NOZ (tedy i druh/družka, osoby sešvagřené atd.);
> zaměstnanec přebírá ručitelský závazek za své rodinné příslušníky;
> při ukončení pracovního poměru zaměstnance se uzavřené Smlouvy neruší;
> platby za elektřinu budou realizovány ze strany zákazníka pouze formou SIPO nebo inkasa z účtu;
> faktury i předpisy záloh budou zasílány na emailovou adresu zákazníka;
> komunikace s obchodníkem bude probíhat prostřednictvím personalistů, případné další dotazy budou zodpovězeny elektronicky;
> ceníky na následující roky budou zveřejňovány na webové stránce  veolia.cz/cs/nase-energie a budou odrážet aktuální vývoj na trhu s elektřinou;
> uzavřít lze pouze smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, obchodník nezajišťuje výkup přebytků elektřiny;
> každý zaměstnanec se po uzavření smlouvy v období až do 30. června 2018 (s nabytím účinnosti nejpozději do 1.10.2018) zařazuje do slosování o elektrokolo, přičemž nezáleží na počtu přihlášených odběrných míst (každý zaměstnanec je do slosování zahrnut pouze jedenkrát);
> do soutěže budou zařazeni rovněž zaměstnanci, kteří uzavřeli smlouvu již před 1. červencem 2017 a potvrdí svůj zájem se soutěže účastnit zasláním tohoto přihlašovacího formuláře na emailovou adresu doma@veoliaenergie.cz či jeho předáním na personální útvar.
 

Postup pro změnu dodavatele elektřiny:

1. Vyplnění potřebných formulářů
Klikněte na oblast našich stránek „Chci uzavřít smlouvu“ a stáhněte si potřebné formuláře.  
Je třeba vyplnit objednávku, ve které uvedete všechna odběrná místa, která budete chtít přihlásit. Ke každému odběrnému místu je pak nutno připojit vlastní sérii dokumentů. Formuláře jsou ve formátu procesoru excel a je možné do nich vepisovat. Je nezbytné vyplnit formuláře ve všech kolonkách, např. dle údajů v poslední faktuře, kterou jste obdrželi od Vašeho stávajícího obchodníka. Číslo smlouvy ROD (registr odběratelů a dodavatelů) a číslo partnera ROD vyplní obchodník. V případě nejasností Vám s přípravou dokumentů pomůže personalista.
 
2. Výpověď smlouvy se stávajícím obchodníkem
Výpověď smlouvy se stávajícím obchodníkem si zákazník může zajistit osobně, a to tak, že podá písemnou výpověď smlouvy s obvyklou tříměsíční výpovědní lhůtou. Stávajícímu dodavateli zašlete vyplněný formulář o ukončení smlouvy, který naleznete na jeho internetových stránkách, případně na jeho adresu zašlete Obecnou výpověď smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde.
Pokud na přepis obchodníka nespěcháte, výpověď za Vás vyřídíme dle našich časových možností.
 
3. Předání dokumentů na personální oddělení
Potřebné dokumenty prosím odneste na Vaše personální oddělení nejpozději tři měsíce před ukončením dodávek elektřiny od stávajícího obchodníka. Personalista Vám je potvrdí a v případě nejasností poradí, jak postupovat.
Jakmile dokumenty dorazí do naší kanceláře, zadministrujeme změnu obchodníka a potvrdíme Vám její spuštění.
 
4. Zaslání Smlouvy Zákazníkovi
Smlouva podepsaná obchodníkem bude zaslána poštou na adresu zaměstnance. V případě smlouvy uzavřené s rodinným příslušníkem zaměstnanec zajistí její předání dotyčnému.  
 
5. Nahlášení stavu elektroměru a zahájení dodávek NAŠÍ ENERGIE
První dodávky NAŠÍ ENERGIE mohou být zahájeny již první den po ukončení dodávek elektřiny původního obchodníka. Při změně dodavatele provádí distributor odečet stavů měřidla pro vystavení konečné faktury obvykle tzv. odhadem. Odhad nemusí vždy odpovídat skutečnosti, proto doporučujeme kolem data převedení (doporučujeme rozmezí do 5 dní před zahájením dodávky NAŠÍ ENERGIE) provést samoodečet měřidla a tento stav nám nahlásit.

6. Zaslání předpisu záloh
Předpis záloh bude zákazníkovi zaslán na email uvedený ve smlouvě.