Česká republika
Kontakt
Veolia Voda

Pařížská 11
110 00 Praha 1

Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650

Dalkia

28. října 3337/7
709 74 Ostrava


Tel. +420 596 609 111
Fax +420 596 609 300

Marius Pedersen

Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové

Tel.: 495 500 550
Fax: 495 500 555

Veolia Environnement Česká republika

Veolia Environnement představuje světový koncern, jenž je zaměřený výhradně na poskytování environmentálních služeb a nabízí kompletní škálu těchto služeb v rámci svých 3 divizí: vodohospodářství, nakládání s odpady a energetické služby.

Veolia Voda Česká republika je největší společností na českém vodohospodářském trhu. Pitnou vodou zásobuje 3 700 000 obyvatel a odpadní vody odvádí pro 3 220 781 obyvatel z 1150 měst a obcí. Zajišťuje vodní hospodářství pro více než 40 průmyslových podniků, provozuje 163 úpraven pitné vody a 416 čistíren odpadních vod. Společnost zaměstnává 5 275 osob, obrat za rok 2012 činil 15,09 mld. Kč.

Společnost Veolia Environmentální servis v České republice působí pod hlavičkou firmy Marius Pedersen. V České republice provozuje skupina firem Marius Pedersen Group 17 skládek s ročním objemem uložených odpadů více než 1 050 000 tun, dále zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů, vlastní recyklační a třídící zařízení a zařízení pro biodegradaci materiálů. Obrat v roce 2012 byl 4,670 mld. Kč. a společnost zaměstnávala 2 459 zaměstnanců.

Skupina Dalkia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice. Dálkovým teplem zásobuje 260 000 domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Je také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby. V roce 2012 Dalkia zaměstnávala 2300 zaměstnanců a celkový obrat společnosti činil 13 mld. Kč.

Veolia Environnement pro střední a východní Evropu zahrnuje následující země:

Německo, Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko.

Klíčové údaje:

Voda

  • počet zásobovaných obyvatel: 14 550 000
  • počet zaměstnanců: 15 790

Odpadní služby

  • počet zásobovaných obyvatel: 14 380 000
  • počet zaměstnanců: 13 590

Energetické služby

  • počet zásobovaných domácností: 1 227 200
  • počet zaměstnanců: 11 634

Nadační fond Veolia

Vznikl 30. dubna 2003 a je neziskovou organizací ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech.Podstatou nadačního fondu je podpora a realizace menších, regionálních nebo individuálních projektů, které přinášejí konkrétní pomoc konkrétním lidem nebo životnímu prostředí.

Dlouhodobě podporuje především projekty a životní situace, které narovnávají individuální, skupinové nebo společenské handicapy. Úzce spolupracuje se zaměstnanci skupiny Veolia Environnement v České republice, kteří jsou aktivní jako dobrovolníci. Jako partner mnoha neziskových organizací přispívá k rozvoji zdravé občanské společnosti, ve které úspěchy představují společná vítězství nás všech.

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond byl založen 29. února 2000 společností Dalkia Česká republika.

Jeho cílem je vytvořit podmínky pro vznik nových dlouhodobých pracovních míst, a to podporou drobných a malých podnikatelů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Od roku 2000 bylo díky podpoře Nadačního fondu Dalkia Česká republika vytvořeno 1630 nových dlouhodobých pracovních míst v rámci 954 projektů.

Projekty Nadačního fondu Veolia

MiNiGRANTY VEOLIA jsou hlavním nadačním projektem a zároveň příležitostí pro zaměstnance společností skupin Veolia Voda, Veolia Transport a Dalkia v České republice. K finanční podpoře ze strany nadačního fondu mohou doporučit veřejně prospěšné projekty, kterým věří a jejichž realizace se sami aktivně účastní. Za tři roky rozdělil takto nadační fond mezi více než 150 projektů přes 3 500 000 korun.

Velké pozitivní ohlasy v sociální oblasti přináší i výstavba pétanquových hřišť určených nejen pro seniory. V domovech pro seniory nebo v jejich blízkosti znamenají hřiště novou příležitost k aktivnímu využití volného času, setkání s přáteli nebo vnoučaty. Od roku 2007 bylo obyvatelům českých moravských měst otevřeno již více než 35 hřišť.

Environmentální projekty cíleně sledují zlepšování kvality životního prostředí a podporují ohleduplné chování k přírodě, jednotlivým živočichům i rostlinám.

Projekty Nadačního fondu Dalkia Česká republika

Nadační fond poskytuje svou pomoc podnikatelům v oblasti tradičních i netradičních řemesel a výroby, služeb pro občany a domácnosti a organizace volného času dětí či seniorů. Kromě poradenství nabízí nadační fond také finanční příspěvek, který podnikatelům pomáhá vytvářet nová pracovní místa a nakoupit vybavení pro jejich činnost. Mezi nedávno podpořené projekty patří například:

  • Chráněná dílna Družstva SOUSTAV zabývající se likvidací papírového odpadu a odpadů z dřevovýroby, z nichž pak vyrábí pelety a brikety
  • Soukromý psí útulek ve Slezských Pavlovicích sloužící jako přechodný domov pro opuštěné a týrané psy ze severní a střední Moravy a Slezska
  • Masérský Salon Baobab nabízející tradiční madagaskarskou masáž léčivými oleji
  • Chov bezrohých suffolských ovcí na rodinné farmě v Beskydech a mnoho dalších.