ESG Report skupiny Veolia Česká republika za rok 2022

Skupina Veolia ČR publikuje nefinanční data již řadu let – v posledních letech jako Zprávu o udržitelném rozvoji a nově pod názvem ESG Report. Dokument prezentuje výsledky celé skupiny v České republice podle ukazatelů (KPIs) stanovených v roce 2019 ve firemní strategie Smysl naší činnosti (Our Purpose).

Report reflektuje a naplňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu. Uvádí nefinanční reporting z oblasti řízení společnosti, životního prostředí, péče o zaměstnance a zákazníky, sociální a společenské oblasti. Jsou zde zpracovány  převážně nefinanční informace a ukazatele všech společností konsolidačního celku Veolia Česká republika, kromě společnosti Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o., a to za období  1. 1. do 31. 12. 2022. Dokument navazuje na výroční zprávy jednotlivých společností skupiny Veolia, které obsahují zejména hospodářské výsledky. Report není externě auditován.  Auditem společnosti Grant Thornton prošly pouze výkonové ukazatele v jednotlivých oblastech.

Seznamte se s našimi výsledky za rok 2022 v češtině a angličtině na flipbook CZ a flipbook EN.