Ekologická transformace

Činy a odhodlání na cestě k ekologické transformaci

Naše ambice je vysoká, stejně jako naše odhodlání.

Dosud nikdy nebyly ekologické problémy tak zjevné a dosud nikdy nebyly jejich dopady pro člověka tak reálné. Při naplňování svého záměru stát se referenčním měřítkem z hlediska ekologické transformace je Veolia odhodlána urychlit a rozšířit zavádění existujících řešení a současně pracovat na řešeních zítřka. Spolu se všemi našimi zúčastněnými stranami sdílíme přesvědčení, že ekonomické, sociální a environmentální výzvy spolu neoddělitelně souvisí.


Náš manifest

Klima se mění, přírodní zdroje a biodiverzita ubývají, znečištění je všudypřítomné – již nemáme čas na postupnou změnu našeho způsobu života. Je čas přijmout zásadní rozhodnutí. Je čas na ekologickou transformaci.


Naše řešení

Ekologická transformace pro Veolii znamená pracovat na radikální změně našeho přístupu k výrobě i k spotřebě. Znamená, že ekologie se stane ústředním prvkem každého našeho procesu a každého našeho rozhodnutí. Znamená, že ve spolupráci s našimi zúčastněnými stranami, tj. obcemi a městy, výrobními závody, obyvateli, zaměstnanci atd., budeme poskytovat radikální smysluplná řešení zásadních problémů.


Objevte také...

Odhodláni, s optimismem, společně! 

Ve Veolii je nás 220 000 resourcerů, kteří si přejí svět takový, jaký by mohl být, a jsme přesvědčeni, že dokážeme čelit výzvám ekologické transformace.

 


Naše další aktivity

Přinášíme vám zajímavé a inovativní příběhy, které stojí na principech cirkulární ekonomiky.
Internetová platforma pro setkávání, sdílení a spolupráci při realizaci nových nápadů na téma udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ekologické transformace.