Vodohospodářství

Skupina Veolia působí v České republice od roku 1996. Je největší referencí na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Pitnou vodou zásobujeme 2,64 milionů obyvatel v 623 českých městech a obcích. Vodohospodářské služby poskytujeme 27 průmyslovým podnikům. Na kanalizační síť, kterou provozujeme, bylo v roce 2021 napojeno přes 2 miliony obyvatel. Vyčištěno bylo více než 125 milionů m3 odpadní vody ve 135 čistírnách odpadních vod. Délka provozované kanalizační sítě v roce 2021 činila 7 361km a zajišťovali jsme provoz přes 262 000 kanalizačních přípojek. 

Na 623 měst a obcí České republiky svěřilo společnosti Veolia Česká republika provoz vodohospodářské infrastruktury podle provozního modelu, kdy si město ponechává v majetku vodárenskou infrastrukturu, tedy kontrolu nad cenou vodného a stočného, a pouze svěřuje aktivitu spojenou s výrobou pitné vody a jejím odkanalizováním a čištěním profesionální firmě, která mimo svého know-how v oboru dokáže i efektivně řídit podnik.

Povinné údaje

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ: 492 41 214
DIČ: CZ49241214
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098

PDF
Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované (272.7 KB)

Klíčové údaje za rok 2021

Ekonomická data

 • 2,64 miliónů zásobovaných obyvatel
 • 352 723 smluvních zákazníků​ 
 • 662  partnerů z řad měst a obcí
 • 27 průmyslových partnerů
 • 4 280 zaměstnanců
 • Obrat (konsolidovaný): 15,01 mld. Kč 

Výrobní a technická data

Pitná voda

 • počet zásobovaných obyvatel: 2,64 mil. obyvatel
 • voda vyrobená a předaná k realizaci: 143,3 mil. m3
 • počet úpraven vody: 62
 • délka vodovodní sítě bez přípojek: 10 746 km
 • délka přípojek: 3 308 km
 • počet vodovodních přípojek: 341 412

Výrobní a technická data

Odpadní voda

 • počet obyvatel napojených na kanalizaci: 2,05 mil. obyvatel
 • počet ČOV: 135
 • množství vyčištěné odpadní vody: 126,9 mil. m3
 • délka kanalizační sítě: 7 361 km
 • počet kanalizačních přípojek: 262 627

Do skupiny Veolia patří následující společnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Výrobu vody pro 1,26 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 200 tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina zajišťují úpravny vody Želivka, Káraný a Podolí. Vodárna v Podolí je zatím rezervním zdrojem, v roce 2021 bude obnovena výroba vody.

Odpadní vody jsou systémem stok odváděny do čistíren odpadních vod, kde jsou vyčištěny a odcházejí do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava. Vedle své hlavní činnosti řeší PVK řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, výměny vodoměrů, atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, odstranění ucpávek a další.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín. Vedle své hlavní činnosti, řeší řadu dalších aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb, např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zásobuje téměř 400 tis. obyvatel, má 471 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vody, 157 vodojemů a 27 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 198 km vodovodních a 1 363 km odpadních sítí.

Pro kontakt se zákazníky slouží šest zákaznických center, nonstop mohou zákazníci využívat zákaznickou linku 840 668 668 nebo 601 276 276, cena hovoru dle sazeb telefonního operátora.

Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Společnost působí zejména v bývalém okrese Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Kromě hlavní činnosti provozuje společnost další činnosti: prodej stavebních výrobků, provádění stavební činnosti, čištění a monitoring kanalizace, poradenství v oblasti pitných a odpadních vod, laboratorní rozbory.

Středočeské vodárny, a.s.

Středočeské vodárny, a.s., jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Kladno, Mělník, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Středočeské vodárny (SVAS) poskytují vedle své hlavní činnosti i další služby související s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd.

Řadu služeb nabízí SVAS i svým koncovým zákazníkům (majitelům objektů), např. průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace, ucpávky a další.

1.SčV, a.s.

1.SčV, a.s., se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod, prováděním stavebních děl a poskytováním služeb v oblasti vodního hospodářství. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody pro celkem 108 544 obyvatel v okresech Příbram, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Praha západ a Praha východ.

Pro výrobu pitné vody z vlastních zdrojů využívá společnost 1. SčV celkem 14 úpraven pitných vod a 8 zařízení, kde probíhá pouhá desinfekce podzemní vody. Na 6 z těchto úpraven probíhá úprava povrchové vody a na 8 úpravnách úprava vody podzemní.

Mezi aktivity společnosti 1.SčV patří také řada jiných činností souvisejících s provozem a údržbou vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu, ale i další činnosti, jako je např. vodoinstalatérství, stavební práce, inženýrská činnost, poradenská a školící činnost v oblasti vodního hospodářství, nákladní doprava, montáž a opravy elektrických zařízení, laboratorní práce a nakládání s nebezpečnými odpady.

RAVOS, s.r.o.

Společnost RAVOS, s.r.o. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území okresu Rakovník. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zásobuje pitnou vodou 28 038 obyvatel, zajišťuje odkanalizování a čištění odpadních vod pro 23 014 obyvatel. Vodohospodářskou infrastrukturu tvoří celkem 283 kilometrů vodovodní sítě, 8 úpraven vod, 30 vodojemů a 128 km kanalizační sítě, 8 ČOV a 16 čerpacích stanic odpadních vod.

Mezi další aktivity společnosti RAVOS, s.r.o. patří zejména činností související s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, ale i další činnosti, jako je např. stavební práce, inženýrská činnost, poradenská a školící činnost v oblasti vodního hospodářství, nákladní doprava, podnikání v oblasti nakládání s odpady apod. 

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. je společností specializovanou na provozování vodovodů a kanalizací, distribuci vody a odkanalizování v okrese Rokycany. Základní činností společnosti je komplexní provozování infrastrukturního vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv.

Devizou naší společnosti je vysoký počet uznávaných odborníků ve vodohospodářské komunitě v naší republice. Tento fakt dodává našim zákazníkům potřebný klid a jistotu, že se rozhodli správně při výběru naší společnosti pro provozování jejich vodohospodářského majetku.

Kontakty:

Stehlíkova 131/II
337 01 Rokycany
tel.:   601 279 279 
[email protected]
IČO:45351325
DIČ: CZ45351325  
Společnost je registrovaná u Krajského soudu v Plzni, Oddíl C, vložka 2378.