Veolia Czech Republic

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Veolia zásobuje čistou pitnou vodou celkem 3,6 miliónů obyvatel v České republice

ENERGETIKA

Veolia šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo, chlad a elektřinu

Oběhové hospodářství

Veolia recykluje 81% odpadu přijatého ke zpracování

Odhodláni, s optimismem, společně! 

Seznamte se s našimi Resourcery*, kteří se zasazují o ekologickou transformaci po celém světě. 

* Pracovat ve společnosti Veolia znamená být součástí komunity Resourcerů. Znamená to, že sdílíte stejný způsob myšlení a že se snažíte pečovat o světové zdroje (z angl. „resource“: zdroj). 

Ekologická transformace, smysl naší činnosti

Ve společnosti Veolia každý den usilujeme o ekologickou transformaci.

 

Náš nový strategický program Impact 2023 má vysoké ambice: vybudovat z Veolie firmu, která se stane referencí v oblasti ekologické transformace.
“Firma prosperuje, protože je užitečná, nikoli naopak.”
O prostředí a komunity u nás pečujeme už 19 let.
Navštivte náš e-shop s dárky, které pomáhají.
Internetová platforma pro setkávání, sdílení a spolupráci při realizaci nových nápadů na téma udržitelnosti, cirkulární ekonomiky a ekologické transformace.
Green Table je prostor pro inspiraci, setkávání, práci i odpočinek.