Energetika

Společnost Veolia Energie ČR je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.

Veolia Energie ČR, včetně svých dceřiných společností, působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Středočeském kraji a v Praze.
 

Klíčové údaje za rok 2023

 • 2 415  zaměstnanců
 • Prodej elektřiny: 2 586 GWh
 • Prodej tepla: 20 217 TJ
 • Prodej chladu: 70 953 GJ
 • Instalovaný tepelný výkon: 4 035 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 3785MWe
 • Obrat: 32,4 mld. Kč 

Povinné údaje

Veolia Energie ČR, a.s.
sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 45193410,

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318.

Zásobujeme

321 zdravotnických zařízení
588 997 bytů
510 průmyslových klientů

Hlavní činnosti

Základní činností skupiny Veolia Energie v ČR je výroba, rozvod a dodávka tepelné energie. Ve městech, kde podnikáme, jsme schopni garantovat dlouhodobý vývoj cen tepla. Klientům, kteří nejsou napojeni na naše sítě dálkového tepla, nabízíme převzetí zodpovědnosti za jejich zařízení na výrobu tepla a teplé užitkové vody na základě provozní smlouvy a nájmu technologického zařízení. V případě dohody o spolupráci Veolia Energie v ČR smluvně garantuje navržené úspory, cenu tepla i spolehlivost provozovaného zařízení.

Zákazníkům, kteří nevyužívají dodávek dálkového tepla od naší společnosti, nabízíme možnost převzetí jejich energetických zařízení a tepelných hospodářství do naší správy, např. formou pronájmu zařízení, včetně zajištění jejich provozu, údržby a oprav. 
V případě závazku provedení optimalizace provozu zaručujeme i úspory energie, a tím finančních prostředků zákazníka. Součástí našich služeb může být také sestavení komplexní studie spotřeby energií, diagnóza stávajících energetických zařízení a doporučení ke zdokonalení energetického vybavení a optimalizaci spotřeby. Průběžně sledujeme aktuální vývoj energetické legislativy a zákazníkům doporučujeme opatření nezbytná pro dodržení platných norem.

Součástí našich dodávek mohou být i dodávky chladu založené na inovativních technických řešeních a komplexní provoz zařízení. Stejně jako u tepla centralizovaná výroba chladu snižuje náklady pro koncového uživatele. Budovy napojené na dálkové sítě chladu nevyžadují montáž silných a složitých elektrických zařízení. Systémy chladu jsou velmi skladné, a proto mohou být instalovány kdekoliv, jejich obsluha je nenáročná. Obyvatelům a návštěvníkům napojených budov Veolia Energie v ČR garantuje nejen tepelnou pohodu, ale i nejvyšší možnou bezpečnost.

Veolia patří k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu s elektrickou energií. Výroba elektřiny je realizována převážně v kogeneraci, která je šetrná k životnímu prostředí. Odběrateli elektrické energie jsou především obchodníci s elektřinou na českém trhu, velké průmyslové podniky, malé a střední firmy a další organizace. Tržby za elektřinu představují více než 50% podíl na celkových tržbách Veolie Energie ČR.

Veolia Energie v ČR nabízí průmyslovým zákazníkům:

 • vyhodnocení stávajícího způsobu výroby a distribuce energií a utilit u zákazníka z pohledu jejich efektivity, spolehlivosti a nákladovosti,
 • zpracování technického a ekonomického řešení vedoucího k optimalizaci stávajícího způsobu zajištění energií a utilit,
 • převzetí správy, výroby a rozvodu energií a utilit u zákazníka formou smlouvy o provozování s garancí spolehlivosti, efektivity a ceny dodávek, včetně zajištění údržby, revizí a dalších služeb nutných pro bezproblémovou funkčnost zařízení,
 • přehled o spotřebě energií a finanční nákladovosti,
 • profesionální technické poradenství a zajištění souladu s legislativou.

 

Do skupiny Veolia Energie patří následující společnosti

Veolia Energie ČR

Region Morava

Region Morava vznikl sloučením Regionu Severní Morava a Slezsko a Regionu Střední Morava. Jedná se o největší organizační jednotkou Veolie Energie ČR a zároveň jedničkou společnosti ve spalování biomasy

Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (793 km) dodává tepelnou energii zhruba 201 tisícům domácností, dále pak průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Karviné, Havířově, Frýdku-Místku, Krnově, Olomouci, Přerově, Novém Jičíně a okolních městech a obcích.
Je také významným výrobcem elektřiny a poskytovatelem podpůrných a systémových služeb pro regulaci výkonů a přenosů energetické soustavy ČR (ČEPS).

Teplo a elektřina v Regionu Morava je vyráběna v devíti zdrojích: Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz, Teplárna Krnov, Teplárna Karviná, Teplárna ČSA, Teplárna F-M, Teplárna Olomouc, Teplárna Přerov a Distribuce a služby.

 

Klíčové údaje Regionu Morava za rok 2021

 • Obrat: 7,4 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 836
 • Prodej tepla: 11 393 TJ
 • Prodej chladu: 12 043 MWh
 • Prodej elektřiny: 943 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 2 684 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 330 MWe
 • Délka primárních sítí: 483 km
 • Délka sekundárních sítí: 310 km

Region Čechy

Region Čechy zastřešuje aktivity Veolie Energie v Praze, kde má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování multitechnických služeb, dále v Kolíně, Vlašimi, Mariánských Lázních, Roudnici nad Labem, Horní Plané a dalších městech. Region Čechy, který zahrnuje dceřiné společnosti Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín a Veolia Energie Mariánské Lázně, zásobuje teplem zhruba 102 tisíc domácností a další klienty z nejrůznějších odvětví.

Klíčové údaje Regionu Čechy za rok 2021

 • Obrat: 2,4 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 248
 • Prodej tepla: 3 964 TJ
 • Prodej chladu: 6 254 MWh
 • Prodej elektřiny: 47 GWh
 • Instalovaný tepelný výkon: 948 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon: 25 MWe
 • Délka primárních sítí: 149 km
 • Délka sekundárních sítí: 50 km

Kontakt

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.  B 318.
[email protected]

Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha, a.s., od 1. června 2016 převzala společnost Pražská teplárenská LPZ, a.s. Tepelnou energii dodává pražským domácnostem, institucím a firmám zejména na levém břehu Vltavy, kde provozuje lokální plynové zdroje.

Klíčové údaje za rok 2021

 • Obrat: 1 149 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 78
 • Prodej tepla: 1 809 TJ
 • Prodej elektřiny: 8,84 GWh

Kontakt

Veolia Energie Praha, a.s. 
Enterprise Office Centrum, Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 221 511 925 
Zákaznická linka: 800 800 860
[email protected]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20284.
IČO: 03669564, DIČ: CZ03669564.

 

Pražská teplárenská a.s.

Společnost Pražská teplárenská a.s. byla založena v roce 1992 a svými aktivitami navazuje na tradici Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, které byly založeny v roce 1897. V roce 2020 se stala součástí skupiny Veolia. 
Síť Pražské teplárenské soustavy čítá až 550 km. Tepelnou energii do hlavního města přivádí 34 km dlouhým napáječem z Elektrárny Mělník a rozvádí ji do více než 230 000 domácností, řady administrativních budov, průmyslových podniků, stovek školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.


 Technické údaje

 • Počet tepelných zdrojů: 7
 • Celková délka tepelných tratí: 547 km
 • Instalovaný tepelný výkon (na kotlích): 1 054 MWt
 • Instalovaný elektrický výkon (na generátorech): 130 MWt
 • Teplo vyrobené (na kotlích): 571 TJ/r
 • Teplo prodané: 8 776 TJ/r

Kontakt

Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 751 111
IČ: 45273600
DIČ: CZ45273600
Společnost Pražská teplárenská je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509.


 

Veolia Energie Kolín

Veolia Energie Kolín navazuje na dlouhodobou tradici energetické společnosti v Kolíně a od roku 2013 působí rovněž ve městě Vlašim. Ekologicky šetrným způsobem vyrábí a dodává teplo obyvatelům, úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům v obou městech a také se zabývá výrobou elektrické energie.
 

Klíčové údaje za rok 2021

 • Obrat: 353 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 60
 • Prodej tepla: 668 TJ
 • Prodej elektřiny: 32 GWh

Kontakt

Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
Tel.: +420 321 752 211
IČO: 45148091, DIČ: CZ45148091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1523.
[email protected]

 

Veolia Energie Mariánské Lázně

Společnost Veolia Energie Mariánské Lázně je výrobcem a dodavatelem tepla pro domácnosti a řadu klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru ve městě Mariánské Lázně. Současně vyrábí vysokoúčinným způsobem, a to v kogeneraci elektrickou energii. Výroba energie společnosti Veolia Energie Mariánské Lázně je příznivá k životnímu prostředí, kdy se 70 % energie vyrábí z obnovitelných zdrojů - biomasy a zbývajících 30 % energie se získává ze zemního plynu. Formou ekologicky šetrného dálkového vytápění vytváříme tepelnou pohodu pro více než 3 300 domácností v Mariánských Lázních (40 % bytového fondu ve městě).

Klíčové údaje za rok 2021

 • Obrat: 166 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 31
 • Prodej tepla: 296 TJ
 • Prodej elektřiny: 4,3 GWh

Kontakt

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 627 079, +420 354 622 151
IČO: 49790676, DIČ: CZ49790676 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 4776.
[email protected]

 

Veolia Smart Systems

Naše dceřiná společnost Veolia Smart Systems vyvíjí, vyrábí a instaluje nejmodernější chytrá řešení s energetickou úsporou. Vývoj nových produktů zajišťuje zkušený tým dvacítky odborníků, který využívá zázemí silné globální skupiny Veolia. Při výrobě klademe velký důraz na kvalitu, proto naše produkty vyrábíme v České republice. Naším cílem je přinášet nejmodernější technologie co nejširšímu okruhu zákazníků. Věříme, že vyšší energetická efektivita pomůže ke zlepšení životního prostředí.
Komplexní nabídka je určena pro bytové domy, komerční či obchodní areály, průmyslové závody i domácnosti. Naší prioritou je spokojený zákazník, kterému se chytrá řešení vyplatí. Proto také nabízíme flexibilní obchodní modely, které umožňují financovat počáteční náklady z dosažených úspor.

Kontakt

Sídlo: V Lázních 224, 252 42 Jesenice 
Provozovna: V Lužích 818/23, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 241 933 339

 

Veolia Průmyslové služby ČR

Společnost Veolia Průmyslové služby ČR představuje světovou referenci v oblasti těžebního provozu a průmyslu, neboť zajišťuje dodávku a distribuci elektrické energie a výrobu tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu pro těžbu uhlí v dolech patřících největší těžební společnosti v České republice OKD. Dodávka a distribuce elektřiny je zajišťována i pro další konečné zákazníky připojené k lokální distribuční soustavě Veolie Průmyslové služby ČR.

Klíčové údaje za rok 2021

 • Obrat: 567 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců: 140
 • Prodej tepla: 414 TJ
 • Prodej chladu: 13 TJ
 • Distribuce elektřiny: 377 GWh
 • Prodej dusíku: 3 mil. Nm3
 • Prodej stlačeného vzduchu: 425 mil. Nm3

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. má dvě dceřiné společnosti, v nichž vlastní 100% podíl:

 • Veolia Komodity ČR, s.r.o. V současné době je jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Více informací na http://www.vekom.cz
 • Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. působí v Polsku, kde nakupuje a distribuuje elektrickou energii. Je vlastníkem trafostanice 110/6 kV Pogwizdów, která dodává elektrickou energii s napětím 110 kV do jednotky oddělené od českého elektroenergetického systému. Tuto jednotku využívají dva černouhelné doly patřící největší uhelné společnosti v České republice OKD. Více infromací na www.veoliapowerline.pl

Kontakt

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
Mariánské Hory
709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974
Tel. +420 556 206 521
IČO: 27826554
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722. 
[email protected]

 

Veolia Powerline Kaczyce

Veolia Powerline Kaczyce je obchodník s elektrickou energii a provozovatel lokální distribuční soustavy elektrické energie v Polsku.

Vedení společnosti

Předseda představenstva: Kamil Vrbka
Místopředseda představenstva: Pavel Luňáček
Člen představenstva: Miroslav Zajíček
Technický ředitel: Tomasz Węglarzy

Společnost je zastoupena dvěma členy představenstva.

-------

Veolia Powerline Kaczyce Sp. zo. o . 
43-417 Kaczyce ul. Morcinka 17, Polsko
Tel .: +48 32 469 40 32; +48 32 257 82 55, +48 32 257 82 54
Fax: +48 32 750 17 28
[email protected]

 

Veolia Komodity ČR

Společnost Veolia komodity ČR je v současné době jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií a plynem v České republice. Společnost vznikla v roce 1999. Od roku 2001 je  držitelem licence na obchod s elektrickou energií a od roku 2012 i licence na obchod s plynem. Zákazníkům dodáváme ročně přibližně 1,7 TWh elektrické energie, a to na všech napěťových hladinách, a 1,6 TWh zemního plynu.

Klíčové údaje za rok 2021

 • Obrat: 5,6 mld. Kč
 • Počet zaměstnanců: 9
 • Dodávka elektřiny: 1,69 TWh
 • Dodávka zemního plynu: 1,6 TWh

Kontakt

Veolia Komodity ČR, s.r.o.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava
Česká republika
IČ: 25846159, DIČ: CZ25846159 
Tel.: + 420 596 609 609 
[email protected]

 

Olterm & TD Olomouc

OLTERM & TD Olomouc, společný podnik Veolie Energie ČR (66 %) a Statutárního města Olomouc (34 %), distribuuje teplo a provozuje lokální kotelny v Olomouci a okolí. Teplem zásobuje téměř 28 tisíc domácností, školy a podniky z terciární a komerční sféry. OLTERM & TD Olomouc, a.s. zároveň od roku 1997 provozuje Plavecký bazén Olomouc, kde se společně se svými akcionáři - společností Veolia Energie ČR a Statutárním městem Olomouc spolupodílí na postupné rekonstrukci a modernizaci areálu Plaveckého stadionu i Aquacentra Delfínek. Tato spolupráce skončí na konci roku 2020.

Kontakt

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, Olomouc, PSČ 779 00,
spojovatelka tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259,
email: [email protected]
IČO: 47677511, DIČ: CZ47677511, společnost zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě odd. B, vložka 872

 

AmpluServis

AmpluServis, člen skupiny Veolia v České republice, nabízí komplexní služby v oblasti výstavby, ekologizace, montáží, rekonstrukcí, oprav a údržby ve všech průmyslových odvětvích. Provádí také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv.

Kontakt

AmpluServis, a.s.
ul. Elektrárenská 5558 
709 74 Ostrava – Třebovice 
 Tel: +420 596 904 538
IČO: 651 38 317
[email protected]

 

Mezi dceřiné společnosti se řadí i Institut environmentálních služeb.

Institut environmentálních služeb

Institut environmentálních služeb, a.s. (dále jen IES) je vzdělávací a tréninkovou organizací. IES je společným podnikem jednotlivých divizí Veolia v ČR. Působí v České republice a na Slovensku a s některými produkty/službami/vzdělávacími akcemi také v dalších evropských zemích. IES je významnou součástí mezinárodní sítě tréninkových center Veolie, tzv. Campusů VE.

Vzdělávání je jednou z priorit Veolie, neoddělitelnou součástí její firemní kultury i významným faktorem jejího odlišení na trhu. Jednotná firemní kultura a vysoké kvalifikační a kompetenční standardy jsou pro fungování této skupiny, která má více jak 180 000 zaměstnanců po celém světě, a pro uspokojení požadavků a potřeb jejich zákazníků, naprosto klíčové.

Hlavní oblasti činnosti IESHlavní oblasti činnosti IES:

 • Vzdělávání a trénink (core business).
 • Služby v oblasti lidských zdrojů (např. Assessment Centrum / Development Centrum, systémy hodnocení pracovníků).
 • Technická pomoc a poradenství při implementaci systému managementu jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti práce (OHSAS).
 • Nakladatelství a vydavatelství 
 • Poradenství v oblasti finanční podpory z fondů Evropské unie. 

Kontakt

Sídlo firmy (fakturační adresa)
Institut environmentálních služeb, a. s.
Podolská 15/17
14700 Praha 4
IČ: 62954865
DIČ: CZ62954865
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9967
 
Sídlo firmy Slovenská republika (fakturačná adresa)
Institut environmentálních služeb, a. s. – organizačná zložka
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 839 281
IČO DPH: SK 2022457382
DIČ: 2022457382
Spoločnosť je zapísaná u Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Po, vložka číslo: 1515/B
 

 

Certifikace a politiky

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. je držitelem certifikaci systémů managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, ekologického managementu dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnostního managementu dle ČSN OHSAS 45001, energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 a protikorupčního management dle ČSN ISO 37001.