Oběhové hospodářství

Skupina Veolia v České republice poskytuje průmyslovým podnikům i obcím a městům komplexní služby v oblasti recyklace a využití odpadů.

Patříme mezi 4 největší české společnosti v oblasti odpadového hospodářství. Zákazníkům přinášíme efektivní ekologická řešení, dlouhodobou zkušenost v poskytování odpadových služeb, maximální důraz na recyklaci a využívání odpadů a detailní znalost odpadové legislativy.

 

Povinné údaje

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČ0: 24715964

Recovera Využití zdrojů a. s. 

Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 256 38 955

Klíčové údaje za rok 2022

​​​​​​​EKONOMICKÁ DATA

  • 586 500 tun svezeného odpadu 
  • 570 911 tun tun využitých odpadů a vedlejších produktů,  včetně odpadů předaných k využití
  • 10  500 zákazníků z průmyslové i municipální sféry
  • 1 161 zaměstnanců
  • Obrat: 2,89 mld. Kč

VÝROBNÍ A TECHNICKÁ DATA

  • Vyrobeno tepla z odpadů: 285 000 GJ
  • Roční kapacita recyklace plastů: 12 000 tun
  • 35 vlastních provozů, technologií a logistických center 
  • 18 obsluhovaných čistíren odpadních vod 
  • 13  obsluhovaných energetických závodů

Divize oběhového hospodářství skupiny Veolia v ČR je tvořena následujícími společnostmi:

Recovera Využití Zdrojů

Společností Recovera Využití Zdrojů a jejími dvěma dceřinými společnostmi, Recovera Facility a Recovera Technický servis, dohromady zaměstnávající více než 1400 lidí. Tyto společnosti se specializují na zpracovávání průmyslového a komunálního odpadu a ročně takto zpracují 1,1 milionu tun odpadu.

Veolia Vedlejší produkty ČR

Společnost Veolia Vedlejší produkty ČR zajišťuje v rámci skupiny Veolia komplexní a ekonomicky efektivní druhotné využití odpadů a vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, a to vše při dodržování nejpřísnějších požadavků na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a uplatňování principů oběhového hospodářství. Prioritou společnosti je neustále zvyšovat úroveň a kvalitu služeb jako odborné firmy pro nakládání s odpady a materiály k dalšímu využití, recyklaci nebo odstranění s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí.

Veolia Vedlejší produkty ČR je specializovaným partnerem pro využívání čistírenských kalů při zemědělské činnosti, výrobě kompostu nebo rekultivačních substrátů. V oblasti vedlejších produktů z energetiky využíváme širokou síť našich partnerů k uplatňování popelovin a strusek ve stavebnictví i v rekultivační činnosti. 

Při své činnosti zajišťuje společnost k dalšímu využití 80-90 % z celkového množství odpadů převzatých od skupinových zákazníků, a to buď materiálovému nebo energetickému.

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ0: 24715964

Kontakty

[email protected], 721 975 626

PDF
Zásady zpracování osobních údajů_odpady_VVP (207.97 KB)

Certifikace a politiky 

PDF
ČSN EN ISO 9001:2016 Veolia Vedlejší produkty ČR (808.04 KB)
PDF
ČSN EN ISO 14001:2016 Veolia Vedlejší produkty ČR (807.58 KB)
PDF
Politika Integrovaného systému řízení Veolia Vedlejší produkty ČR (996.4 KB)