• Světový den vody   22.března - Světový den vody
  • Mezinárodní den lesů   Mezinárodní den lesů 21. března
  • MOVO ČOV   Jsme profesionální dodavatel vodohospodářských služeb
  • Slide Energie 2   Nabízíme inovativní energetická řešení
  • Slider odpady verze 2   Zajistíme komplexní využití vedlejších energetických produktů
Prohlídka
Jako každý rok pořádáme řadu akcí, abychom vám tento významný den připomněly. V rámci oslav zpřístupníme některé vodárenské provozy, čistírny odp...

vermikompostér cp
Vermikompostér představuje zajímavý způsob snižování objemu biologického odpadu, ovšem ne vždy je to elegantní řešení. Díky kompostéru Urbalive s...

Tajný život města -cp
S organizací TEREZA jsme spustili nový projekt pro školy TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA, v rámci kterého budou žáci a učitelé zkoumat přírodní rozmanitost měs...

Plaketa Veolia
V naší nové plaketě si můžete přečíst, proč jsme #jednaVEOLIA. Jsme tu pro vás, ať potřebujete vodu, energii nebo odpadové hospodářství.

Tajný život města -cp
S organizací TEREZA jsme spustili nový projekt pro školy TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA, v rámci kterého budou žáci a učitelé zkoumat přírodní rozmanitost měs...

vermikompostér cp
Vermikompostér představuje zajímavý způsob snižování objemu biologického odpadu, ovšem ne vždy je to elegantní řešení. Díky kompostéru Urbalive s...

Prohlídka
Jako každý rok pořádáme řadu akcí, abychom vám tento významný den připomněly. V rámci oslav zpřístupníme některé vodárenské provozy, čistírny odp...

předávání - cp
Sedmý ročník projektu Voda pro Afriku, který organizuje skupina Veolia a Nadační fond Veolia, přinesl 770 tisíc korun na konto Člověka v tísni.

Plaketa Veolia
V naší nové plaketě si můžete přečíst, proč jsme #jednaVEOLIA. Jsme tu pro vás, ať potřebujete vodu, energii nebo odpadové hospodářství.