Děti budou v novém projektu objevovat biodiverzitu města

Tento týden jsme společně s organizací TEREZA spustili nový environmentální projekt pro školy TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA. V rámci tohoto společného česko-slovenského projektu budou žáci a učitelé zkoumat přírodní rozmanitost městského prostředí.

Po absolvování třídenního kurzu ve středisku ekologické výchovy je 50 českých učitelů a učitelek připravených přinést metodiku badatelství do svých tříd. Cílem této metody je rozvíjet v žácích přirozenou zvědavost, podněcovat jejich chuť zkoumat a učit se. Mimo rozvoje kritického myšlení podporuje tato metoda také dobré vztahy a spolupráci ve třídě.

Na podporu badatelsky orientovaného vyučování dostala každá škola čtyři tablety, s jejichž pomocí budou žáci naplňovat aplikaci rozeznávající druhy rostlin také o druhy rostoucí v našich podmínkách. Na konci projektu bude tato aplikace k dispozici pro širokou veřejnost.

Více informací o projektu na www.tajnyzivotmesta.cz