Veolia v České republice

Skupina Veolia v České republice

Ochrana životního prostředí a ekologické dopady našeho podnikání jsou pro nás stejně důležité jako hospodářské výsledky. To je podstatou naší činnosti. Vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny Veolia ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jeden funkční celek. S našimi téměř 8 000 kolegy jsme tady pro vás, ať už potřebujete VODU, ENERGIE nebo řešení pro vaše OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Jsme součástí nadnárodní skupiny Veolia, která má více než 170 letou historii.

Jsme předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťujeme výrobu a distribuci pitné vody a odvádíme a čistíme odpadní vody a poskytujeme know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z našich dlouholetých zkušeností. V České republice působíme od roku 1996.

Veolia je také jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice. Poskytujeme tak podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působíme od roku 1991, a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Jsme také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťujeme svým klientům komplexní energetické služby.

Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťujeme spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

NAŠE ŘEŠENÍ PRO MĚSTA, OBCE A PRŮMYSL 

Prohlédněte si naše aktivity kliknutím ZDE.

Klíčové údaje 2023

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

2,7 miliónů zásobovaných obyvatel

více jak 600 partnerů z řad měst a obcí

20 průmyslových partnerů

4 384 zaměstnanců

Obrat: 18,7 mld. Kč

ENERGETIKA

Dálkovým teplem zásobujeme 588 997 domácností

2 415 zaměstnanců

Obrat: 22,4 mld. Kč

2 586  GWh prodané elektřiny

20 217 TJ prodaného tepla

70 953 GJ prodaného chladu

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

746 717 tun svezených odpadů

494 463 tun využitých odpadů a vedlejších produktů,  včetně odpadů předaných k využití

1 172 zaměstnanců

Obrat: 2,87 mld. Kč

10  000 zákazníků z průmyslové i municipální sféry

Vyrobeno tepla z odpadů: 207 000 GJ

Roční kapacita recyklace plastů: 12 000 tun

35 vlastních provozů, technologií a logistických center 

23 obsluhovaných čistíren odpadních vod 

13  obsluhovaných energetických závodů

 

Vlastnická struktura