Veolia v České republice

My ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jeden funkční celek. S našimi téměř 7 000 kolegy jsme tady pro vás, ať už potřebujete VODU, ENERGII nebo ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Jsme #jednaVeolia.

Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností.

V České republice působí od roku 1996.

 

Veolia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991 a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Je také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.

Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

Voda

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2018
 
3,54 miliónů zásobovaných obyvatel

1 048 partnerů z řad měst a obcí

25 průmyslových partnerů

4 731 zaměstnanců

Obrat: 17,04 mld. Kč

Energie

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2018
 
Dálkovým teplem zásobujeme 327 486 domácností

2 219 zaměstnanců

Obrat: 11,61 mld. Kč

3 777  GWh prodané elektřiny

14 296 TJ prodaného tepla

165 031 GJ prodaného chladu

Odpady

KLÍČOVÉ ÚDAJE 2018

105 421,43 tun využitých odpadů a vedlejších produktů

13 320 tun odstraněných odpadů

123 zaměstnanců

Obrat: 223,063 mil. Kč

30 obsluhovaných průmyslových závodů

2 obsluhovaná zdravotnická zařízení

5 průmyslové čistírny odpadních vod 

7 stacionárních zařízen