Veolia v České republice

My ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jeden funkční celek. S našimi téměř 7 000 kolegy jsme tady pro vás, ať už potřebujete VODU, ENERGII nebo ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Jsme #jednaVeolia.

Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností.

V České republice působí od roku 1996.

 

Veolia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991 a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Je také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.

Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

Klíčové údaje 2021

Voda

2,64 miliónů zásobovaných obyvatel

623 partnerů z řad měst a obcí

27 průmyslových partnerů

4 280 zaměstnanců

Obrat: 15,01 mld. Kč

Energie

Dálkovým teplem zásobujeme 570 459 domácností

2 499 zaměstnanců

Obrat: 19,5 mld. Kč

3 736  GWh prodané elektřiny

24 561 TJ prodaného tepla

79 572 GJ prodaného chladu

Odpady

359 955 tun svezených odpadů

304 782 tun využitých odpadů a vedlejších produktů

55 173  tun odstraněných odpadů

zaměstnanců

Obrat: 127 mil. Kč

18 obsluhovaných čístíren

13 obsluhovaných energetických závodů 

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zaměstnanců i dodavatelů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás jako naše zaměstnance nebo dodavatele, případně zaměstnance našich dodavatelů, informovali o tom, jak společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., tyto osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává:

PDF
Zásady zpracování OÚ (Veolia ČR) (187.13 KB)