Veolia v České republice

Skupina Veolia v České republice

Ochrana životního prostředí a ekologické dopady našeho podnikání jsou pro nás stejně důležité jako hospodářské výsledky. To je podstatou naší činnosti. Vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny Veolia ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jeden funkční celek. S našimi téměř 7 000 kolegy jsme tady pro vás, ať už potřebujete VODU, ENERGIE nebo řešení pro vaše OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Jsme součástí nadnárodní skupiny Veolia, která má více než 165 letou historii.

Jsme předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťujeme výrobu a distribuci pitné vody a odvádíme a čistíme odpadní vody a poskytujeme know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z našich dlouholetých zkušeností. V České republice působíme od roku 1996.

Veolia je také jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice. Poskytujeme tak podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působíme od roku 1991, a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Jsme také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťujeme svým klientům komplexní energetické služby.

Divize využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním.  V rámci skupiny zároveň zajišťujeme spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Klíčové údaje 2021

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

2,64 miliónů zásobovaných obyvatel

623 partnerů z řad měst a obcí

27 průmyslových partnerů

4 280 zaměstnanců

Obrat: 15,01 mld. Kč

ENERGETIKA

Dálkovým teplem zásobujeme 570 459 domácností

2 499 zaměstnanců

Obrat: 19,5 mld. Kč

3736  GWh prodané elektřiny

24 561 TJ prodaného tepla

79 572 GJ prodaného chladu

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

359 955 tun svezených odpadů

304 782 tun využitých odpadů a vedlejších produktů

55 173 tun odstraněných odpadů

Obrat: 127 mil. Kč

18 obsluhovaných čistíren odpadních vod 

13  obsluhovaných energetických závodů

85%  z celkového množství využitých odpadů a energetických produktů

Vlastnická struktura

PDF
Vlastnická struktura skupiny Veolia ČR (93.37 KB)
PDF
Vlastnická struktura skupiny Veolia Energie ČR (60.33 KB)