První barometr ekologické transformace

Proběhl první ročník průzkumu, který pod názvem barometr ekologické transformace realizovala Veolia ve spolupráci s výzkumnou a poradenskou společností Elabe a který zahrnoval vzorek odpovídající více než polovině světové populace.

Ekologická transformace: 
Jsme připraveni?

Řešení zmírňující důsledky klimatické krize i znečišťování životního prostředí existují. Jsme však připraveni přijmout společenské, ekonomické i kulturní změny, které jejich masivní nasazení obnáší?

Veolia a Elabe realizovaly první barometr ekologické transformace, jehož cílem je nacházet odpovědi na tyto otázky a přispět ke konstruktivní a proaktivní diskusi na toto téma.

SEZNAMTE SE S BAROMETREM
 

Zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu, investiční plány, klimatické strategie, Green New Deal, COP: diskuse na téma životního prostředí už je v plném proudu, veřejnost si je probíhající klimatické krize vědoma a nikdo již nepochybuje o její závažnosti.

89 %

obyvatel světa je o změně klimatu přesvědčeno.

BAROMETR EKOLOGICKÉ TRANSFORMACE

Průzkum zahrnoval 25 zemí  na 5 kontinentech, přičemž vzorek respondentů odpovídá více než polovině světové populace. Země byly vybrány s ohledem na svou demografickou váhu a relevanci: šlo tedy nejenom o státy, jež čelí klimatickým změnám v první linii, ale také země, které jsou v otázkách ekologických politik nejdále.

Rozsah průzkumu nám umožňuje vyhodnotit globální i lokální úroveň přijatelnosti stávajících ekologických řešení a rozpoznat faktory, které zavádění těchto řešení do praxe brzdí, či mu naopak napomáhají. Jedná se o studii, jejíž bohatá data nám pomohou urychlit veřejnou debatu a lépe pochopit, jak ekologickou transformaci realizovat.
 

NĚKOLIK PRVNÍCH POSTŘEHŮ BAROMETRU

Pasivita vyjde dráž než aktivita

67 %

obyvatel světa je přesvědčeno, že náklady na odstranění znečištění životního prostředí a následků změny klimatu budou vyšší než investice potřebné pro realizaci ekologické transformace.

Chybí společná vize budoucnosti

60 %

obyvatel světa si jen stěží dokáže představit, jak by mohl vypadat každodenní život po uskutečnění ekologické transformace: 24 % vůbec neví, 36 % má jakousi představu, ale vše je poněkud vágní. Jako jeden z důvodů 56 % uvádí, že se málo nebo nedostatečně hovoří o řešeních, která by bylo potřeba zavést.

Konec jednoho světa, ale nikoli světa jako takového

60 %

je přesvědčeno, že budoucnost máme ve svých rukách. Tato významná většina věří, že k omezení škodlivých vlivů a invenci vede spolupráce: 55 % se domnívá, že je potřeba zásadně změnit způsob života – žít skromněji A zavést do praxe technologie, které sníží důsledky znečišťování a klimatické změny, případně je vyváží.

a CO Česká republika?

Ekologická úzkost: nejnižší v ČR 

20 % Čechů má obavy a strach o budoucnost, a to až do té míry, že to může ovlivnit jejích dlouhodobé projekty, jako je například pořízení dětí. Evropský průměr je 27 % a světový průměr je 30 %. Česká úroveň ekologické úzkosti je srovnatelná s finskou, nižší než evropský i světový průměr a mnohem nižší než indická ekologická úzkost (58 %).

Víra v budoucnost: pochybnosti především v ČR a na Západě

38 %

Jen necelé dvě pětiny Čechů jsou přesvědčeny, že klimatická a ekologická budoucnost je stále v našich rukou. V České republice, stejně jako v mnoha evropských zemích (Francie, Belgie, Finsko a Německo), převažují pochybnosti (51 %) a rezignace (10 %). V zemích jižní Evropy, Asie (s výjimkou Japonska), Afriky, Ameriky, Blízkého východu a Austrálie jsou naopak obyvatelé většinou přesvědčeni, že klimatické změny můžeme ještě omezit a snížit znečištění. 

Představa budoucnosti: největší potíže s vizí budoucnosti v ČR 

75 % Čechů má problém představit si, jak by mohl vypadat každodenní život, kdybychom dosáhli ekologické transformace: 33 % si ji vůbec nedokáže představit, 42 % má určité představy, ale považují je za velmi mlhavé. Česká republika patří spolu s Japonskem a Finskem mezi tři země světa, jejichž obyvatelé mají největší potíže s představou ekologické transformace. 

Přijatelnost změn a konkrétní řešení: Češi podporují třídění  

5 z 10 Čechů tvrdí, že jsou ochotni akceptovat 75 % změn, které by ekologická řešení přinesla. Především třídit odpad (souhlas z 82 %). Naopak, zaplatit o něco více za čistší energii je ochotno pouze 45 % Čechů, zatímco evropský průměr je 55 % a světový 61 %. 

Chcete se dozvědět více o studii a výsledcích Barometru ekologické transformace?

Klikněte na odkaz níže pro stažení dokumentu.

Jsou změny potřebné k vedení "bitvy století" sociálně, ekonomicky a kulturně přijatelné pro lidská společenství? 

Tato otázka je jádrem Barometru ekologické transformace, který byl proveden na vzorku zahrnujícím více než polovinu světové populace na pěti kontinentech.

3 tematické osy:

  • Změna klimatu
  • Znečištění a nedostatek zdrojů
  • Ohrožení biologické rozmanitosti a potravinové bezpečnosti
     

Nový úhel pohledu: přijatelnost ekologických řešení.