Regiony a komunita

Život v regionech a místní komunity podporuje společnost Veolia významným způsobem prostřednictvím svého Nadačního fondu Veolia. Mimo to Veolia spolupracuje na prospěšných projektech také s konkrétními neziskovými organizacemi či firmami.

Dobrovolnictví

Pravidelně pořádáme firemní dobrovolnické dny, kdy naši zaměstnanci pomáhají lidem se speciálními potřebami (handicapovaným nebo seniorům) na výletech nebo akcích. Jindy organizujeme firemní úklidy veřejných zelených prostor, a tím přispíváme ke zlepšení životního prostředí v okolí našich firem. Tyto akce probíhají  v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, kterou Veolia již řadu let podporuje jako generální partner. 

Vodní dům

Jako generální partner jsme podpořili vznik a rozjezd ekologického návštěvnického střediska u vodní nádrže Švihov – Želivka, které zde vybudovala místní organizace Českého svazu ochránců přírody. 
 

Climate Challenge

Inovace ve prospěch přírody jsou smyslem činnosti Veolia, a proto jsme se stali v roce 2019 partnerem akceleračního programu Climate Challenge pražského Impact Hubu. Program nabízí podporu v podobě 100denního akcelerátoru projektům, které řeší témata týkající se životního prostředí a cirkulární ekonomiky.
 

Katlov

Veolia je také hlavním partnerem přírodního rodinného areálu Katlov Jakuba Vágnera. Naši experti zde v roce 2019 zajistili výstavbu úpravny vody, čistírny odpadních vod i kompletní rozvody vody.
 

Pro příjemný život ve městech

Chceme přispět k tomu, aby byl život ve městech co nejpříjemnější – v horkých letních měsících zprovozňujeme na vybraných veřejných místech mlžítka a pítka. Voda z mlžítek ochladí a zvlhčí okolní vzduch, který má často v městském prostředí mnohem vyšší teplotu než v přírodě. 
Osvěžení se dočkaly také stromy – např. Středočeské vodárny instalovaly zavlažovací vaky k mladým stromům v ulicích Kralup nad Vltavou, Mělníku a Neratovic. 
 

Podpora studentů

Spolupracujeme také s vysokými i středními školami zaměřenými na vodohospodářství a energetiku. Podporujeme jejich výzkum, oceňujeme studentské práce a nabízíme studentům trainee pozice. Více o konkrétní spolupráci a nabídku stáží najdete v sekci Kariéra.
 

Vodní strážci

Pro děti ve věku 6 až 14 let organizujeme Klub vodních strážců, kde je učíme o vodě, přírodě a prostředí, ve kterém žijí. Pro širokou veřejnost je pak určena facebooková stránka Klubu vodních strážců. Ročně pořádáme 2 klubové akce na zajímavých místech naší země.