Odpadové hospodářství

Skupina Veolia v České republice poskytuje průmyslovým podnikům i obcím a městům komplexní služby v oblasti recyklace a využití odpadů.

Patříme mezi 4 největší české společnosti v oblasti odpadového hospodářství. Zákazníkům přinášíme efektivní ekologická řešení, dlouhodobou zkušenost v poskytování odpadových služeb, maximální důraz na recyklaci a využívání odpadů a detailní znalost odpadové legislativy.

 

Povinné údaje

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČ0: 24715964

Recovera Využití zdrojů a. s. 

Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 256 38 955

Klíčové údaje za rok 2022

EKONOMICKÁ DATA

 • 746 717 tun svezeného odpadu 
 • 494 463 tun tun využitých odpadů a vedlejších produktů,  včetně odpadů předaných k využití
 • 10  000 zákazníků z průmyslové i municipální sféry
 • 1 172 zaměstnanců
 • Obrat: 2,87 mld. Kč

VÝROBNÍ A TECHNICKÁ DATA

 • Vyrobeno tepla z odpadů: 207 000 GJ
 • Roční kapacita recyklace plastů: 12 000 tun
 • 35 vlastních provozů, technologií a logistických center 
 • 23 obsluhovaných čistíren odpadních vod 
 • 13  obsluhovaných energetických závodů

Divize oběhového hospodářství skupiny Veolia v ČR je tvořena následujícími společnostmi:

Recovera Využití Zdrojů

Společností Recovera Využití Zdrojů a jejími dvěma dceřinými společnostmi, Recovera Facility a Recovera Technický servis, dohromady zaměstnávající více než 1400 lidí. Tyto společnosti se specializují na zpracovávání průmyslového a komunálního odpadu a ročně takto zpracují 1,1 milionu tun odpadu.

Klíčové služby

 • kompletní outsourcing odpadového hospodářství
 • svoz a zpracování průmyslových a komunálních odpadů
 • výkup a zpracování druhotných surovin
 • sanační práce, odstraňování ekologických zátěží
 • technické služby údržby
 • legislativní poradenství

Veolia Vedlejší produkty ČR

Společnost Veolia Vedlejší produkty ČR zajišťuje v rámci skupiny Veolia komplexní a ekonomicky efektivní druhotné využití odpadů a vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, a to vše při dodržování nejpřísnějších požadavků na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a uplatňování principů oběhového hospodářství. Prioritou společnosti je neustále zvyšovat úroveň a kvalitu služeb jako odborné firmy pro nakládání s odpady a materiály k dalšímu využití, recyklaci nebo odstranění s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí.

Veolia Vedlejší produkty ČR je specializovaným partnerem pro využívání čistírenských kalů při zemědělské činnosti, výrobě kompostu nebo rekultivačních substrátů. V oblasti vedlejších produktů z energetiky využíváme širokou síť našich partnerů k uplatňování popelovin a strusek ve stavebnictví i v rekultivační činnosti. 

Při své činnosti zajišťuje společnost k dalšímu využití 80-90 % z celkového množství odpadů převzatých od skupinových zákazníků, a to buď materiálovému nebo energetickému.

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ0: 24715964

Kontakty

[email protected]

Certifikace a politiky