Naše závazky

Být užiteční pro naše partnery, zákazníky, zaměstnance, naše město i planetu Zemi. Společnost Veolia si určila jasnou podstatu a v jejím duchu nyní plní své ambiciózní ekologické, společenské i ekonomické závazky. Chceme být inspirací a lídrem v probíhající ekologické transformaci.

Tady v České republice jsme si stanovili deset klíčových závazků ve třech oblastech – péče o životní prostředí, péče o místní komunity a péče o naše zaměstnance. Lokální cíle vycházejí z globálních závazků skupiny Veolia shrnuté v aktuálním strategickém plánu Impact 2023. Ambiciózně nastavené cíle jsme odhodlaní splnit i poté, co v roce 2020 zasáhla svět pandemie koronaviru. Zpomalení celosvětové ekonomiky vidíme jako šanci urychlit její přechod k udržitelným a cirkulárním řešením. 

 

FIRMA PROSPERUJE DÍKY TOMU, ŽE JE UŽITEČNÁ, NIKOLI NAOPAK.

 

 

Veolia dlouhodobě pracuje na snížení své environmentální zátěže skrze špičkové technické know-how a maximální podporu inovací. Jsme průkopníky v cirkulární ekonomice.

Důležitou součástí skupiny Veolia je otevřenost vůči zainteresovaným stranám – mimo jiné k zákazníkům, místní komunitě nebo k akcionářům. Aktivně jim nasloucháme, úzce spolupracujeme, plníme velkoryse nastavené závazky vůči zainteresovaným stranám a jsme otevření ohledně vlastních cílů, výsledků i ponaučení.

Pro své zaměstnance Veolia buduje zdravé a podnětné pracovní prostředí tak, aby se s plným nasazením a potřebnými znalostmi mohli věnovat dosažení společných firemních cílů.