Nadační fond Veolia

Jsme součástí místa, kde působíme. Naše firemní nezisková organizace Nadační fondu Veolia podporuje komunitní prostředí, realizuje vlastní programy zaměřené na sociální oblast (volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců, kvalita života seniorů, vytváření dlouhodobých pracovních míst) a ochranu životního prostředí a dále podporuje projekty s prvkem dobrovolnictví konané ve veřejném zájmu.

Od svého založení v roce 2003 do poloviny roku 2023 rozdělil na darech více než 255 milionů korun.

Hlavní programy a projekty Nadačního fondu Veolia

Nadační fond Veolia provozuje i charitativní eshop. Prodejem dárkových předmětů získává finanční prostředky do veřejné sbírky k projektu Vraťme vodu přírodě.