Skupina Veolia ve světě

Skupina Veolia se chce stát světovým lídrem v oblasti ekologické transformace. S téměř 220 000 zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, jejich zachovávání a obnově.

V roce 2022 skupina Veolia poskytla 111 milionům obyvatel pitnou vodu a 97 milionům kanalizaci, vyrobila  44 terawatt hodin energie a zužitkovala 61 milionů tun odpadu.

→ Co přinesl rok 2022: Ponořte se s námi do ekologické transformace po celém světě.

Klíčové údaje skupiny Veolia 

 

Obrat 42,9 mld. €

 

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

Více než

200 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech

Voda

111 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro 97 mil. obyvatel

4 130 úpraven vody

3 506 čistíren odpadních vod

(Klíčové údaje 2022)

Energie

46 922 spravovaných tepelných zařízení

680 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

44 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 716 průmyslových objektů

(Klíčové údaje 2022)

Odpady

Sběr odpadu pro 46 milionů obyvatel jménem místních orgánů

533 759 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

61 milionů tun zpracovaného odpadu

823 zpracovatelských provozů

(Klíčové údaje 2022)


Zdroj fotografie © Médiathèque Veolia - Olivier Guerrin