Skupina Veolia ve světě

Skupina Veolia se chce stát světovým lídrem v oblasti ekologické transformace. S téměř 220 000 zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, jejich zachovávání a obnově.

V roce 2021 skupina Veolia poskytla 79 milionům obyvatel pitnou vodu a 61 milionům kanalizaci, vyrobila téměř 48 milionů megawatthodin a zužitkovala 48 milionů tun odpadu.

→ Co přinesl rok 2021 

Klíčové údaje skupiny Veolia 

 

Obrat 28,50 mld. €

 

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

Více než

200 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech

Voda

79 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro 61 mil. obyvatel

3 367 úpraven vody

2 750 čistíren odpadních vod

Energie

46 058 spravovaných tepelných zařízení

583 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

48 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 211 průmyslových objektů

Odpady

Sběr odpadu pro 40 milionů obyvatel jménem místních orgánů

435 861 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

478 mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

691 zpracovatelských provozů


Zdroj fotografie © Médiathèque Veolia - Olivier Guerrin