Skupina Veolia ve světě

Skupina Veolia se chce stát světovým lídrem v oblasti ekologické transformace. S téměř 218 000 zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, jejich zachovávání a obnově.

V roce 2023 skupina Veolia poskytla 113 milionům obyvatelům pitnou vodu a 103 milionům kanalizaci, vyrobila  42 terawatt hodin energie a zužitkovala 63 milionů tun odpadu.

→ Co přinesl rok 2022: Ponořte se s námi do ekologické transformace po celém světě.

Klíčové údaje skupiny Veolia 

 

Obrat 45,3 mld. €

 

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

Skoro

218 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech

Voda

113 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro 103 mil. obyvatel

3 809 úpraven vody

3 222 čistíren odpadních vod

(Klíčové údaje 2023)

Energie

48 745 spravovaných tepelných zařízení

708 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

42 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 118 průmyslových objektů

(Klíčové údaje 2023)

Odpady

Sběr odpadu pro 43 milionů obyvatel jménem místních orgánů

562 828 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

63 milionů tun zpracovaného odpadu

865 zpracovatelských provozů

(Klíčové údaje 2023)


Zdroj fotografie © Médiathèque Veolia - Olivier Guerrin