Pražské vodovody a kanalizace cvičí připravenost na teroristický útok

Ochrana kritické vodohospodářské infrastruktury a prověření postupů a vzájemné komunikace je hlavním cílem takticko-štábního cvičení pod názvem „Útok 2016“. V jeho rámci dojde v úterý 18. října k modelovému bezpečnostnímu incidentu – teroristickému útoku s proniknutím útočníka do vodojemu s cílem kontaminovat akumulovanou pitnou vodou.

„V současné neklidé době musíme být připraveni i na tuto možnost. Naštěstí se jedná pouze o cvičení, které má prověřit reakci a akceschopnost všech zúčastněných složek na případný teroristický útok. Zásobování obyvatel pitnou vodou nebude ohroženo,“ prohlásil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

Cvičení si klade za cíl ověřit:

  • systém ochrany prvků kritické vodohospodářské infrastruktury
  • připravenost PVK na zvládnutí útoku na pitnou vodu
  • spolupráci PVK se všemi zainteresovanými složkami a organizacemi
  • systém nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou
  • systém ochrany odběratelů pitné vody a systém informování
  • připravenost Policie ČR reagovat na možný teroristický útok na prvky zásobování pitnou vodou

Na cvičení s PVK spolupracují Magistrát HMP, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Hasičský záchranný sbor HMP, Krajské ředitelství Policie ČR, Městská policie HMP a Hygienická stanice HMP.

Cvičení proběhne na vodojemu Bruska, který zásobuje desítky tisíc obyvatel metropole. Vodojem Bruska, stejně jako další vodohospodářské objekty na území města, je zabezpečen vícestupňově kombinací mechanických a elektrotechnických prvků a je on-line napojen na pult centrální ochrany.