Proběhl sedmý ročník Dnů pro kotle

Dne 14. dubna 2016 se v areálu Elektrárny Třebovice uskutečnil již sedmý ročník Dne pro kotle. Tradiční setkání odborníků na teplárenství a energetiku pořádala společnost AmpluServis. Akce se zúčastnili nejen zástupci výrobců a dodavatelů technologií, ale také představitelé technických vysokých škol.

Cílem semináře bylo seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblastech provozu a údržby tepelně energetických systémů. Mezi nejzajímavější témata patřilo spalování různých druhů paliv včetně alternativních a obnovitelných, metody snižování emisí v praxi a novinky z oblasti diagnostických metod.
 
 „Společnost Ampluservis v letošním roce oslavila dvacet let jako samostatná akciová společnost a jsme rádi, že se nám za tuto dobu podařilo v našem oboru etablovat. Důkazem toho je i neustále se zvyšující zájem o Dny pro kotle. V letošním roce se přihlásilo 124 partnerů z 29 firem. Vzájemně se tak můžeme informovat o nových technologiích, rizicích a také případných problémech při zavádění nových technologií,“ shrnul přínosy ředitel AmpluServisu Ing. Miroslav Pajchl. „Příspěvky osloví zájemce o problematiku snižování emisí, nových trendů ve výrobě kotlů i technického řešení dodávaných technologií,“ dodal.
 
V doprovodném programu se prezentovaly výrobní a dodavatelské společnosti.