Sokolům se na teplárenském komíně zalíbilo

Letos se teplárna Veolia Energie v Mariánských Lázních stala atrakcí pro kolemjdoucí, na komíně se totiž uhnízdil párek sokolů, a dokonce vyvedl už mláďata. 

Naše dceřiná společnost Veolia Energie v Mariánských Lázních si již před třemi lety zřídila na komíně ve výšce 95 metrů umělé hnízdo pro sokoly stěhovavé. Lokalita nebyla vybrána náhodou. Sokoli stěhovaví se do naší krajiny postupně vracejí od našich sousedů z Německa a Rakouska. A to je dobře, protože představují přirozenou cestu v boji proti přemnoženým holubům. Hnízda byla instalována ve spolupráci s obecně prospěšnou společností ALKA Wildlife, která podobné projekty zastřešuje. 

Jsme rádi, že se těmto krásným dravcům u nás líbí. Čekali jsme na jejich přízeň už tři roky a moc nás těší, že byla naše trpělivost odměněna, uvádí
Pavel Kolář
Veolia Energie Mariánské Lázně

Populace sokola stěhovavého byla v sedmdesátých letech dvacátého století v tehdejším Československu v důsledku používání pesticidů v zemědělství vyhubena. První nová hnízdění byla zaznamenána již v osmdesátých letech, ale k výraznějšímu zlepšení dochází až v posledních letech. Dle odhadů dnes volně v přírodě žije celkem šedesát párů sokolů stěhovavých. Energetické areály si sokoli k hnízdění oblíbili. V polovině z umělých hnízd, která byla instalována, se sokoli skutečně zahnízdili a vyvedli dokonce 29 mláďat. Celkově se přitom v umělých hnízdech v ČR narodilo 72 mláďat. 

Sokolí mláďata stráví v areálu teplárny v Mariánských Lázních letní prázdniny. V českých podmínkách totiž sokolí samice snáší tři až čtyři vejce na přelomu března a dubna. Po měsíci se mláďata líhnou a hnízdo opouštějí začátkem června, ale rodiče je ještě dva měsíce krmí.

Hnízdo v areálu teplárny Veolia Energie v Mariánských Lázních je jednou z mnoha aktivit na podporu přírodní rozmanitosti (biodiverzity) skupiny Veolia. V areálu teplárny v Mariánských Lázních se Veolia kromě sokolů zaměřuje i na včelstva. Včelařství obecně prochází v posledních letech útlumem a včel ubývá, v teplárně se jim však naopak daří. Z původního jednoho včelstva pořízeného v loňském roce se podařilo vychovat další tři. V současné době jsou tak v areálu teplárny v Mariánských Lázních dokonce čtyři včelstva.