Společnost MOVO poskytla finanční dar Infekčnímu oddělení Nemocnice Prostějov

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která zásobuje pitnou vodou velkou část Olomouckého kraje, se také připojila k pomoci v této nelehké době a věnovala finanční dar v hodnotě 100 000 Kč infekčnímu oddělení Nemocnice Prostějov, které jako jediné v Olomouckém kraji přijímá pacienty s těžším průběhem nákazy COVID-19.
Ve středu 22. dubna předali zástupci společnosti, v čele s ředitelem regionu Prostějov Jiřím Suchánkem darovací šek primáři Infekčního oddělení Zdeňku Prokešovi.

Děkuji společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ za poskytnutý finanční dar, který je pro naše oddělení vítanou pomocí. Použijeme jej na dovybavení oddělení, konkrétně na nákup nových ramp s přívodem O2. Na všech pokojích nemáme bohužel O2 zaveden, takže se nám zlepší dostupnost oxygen terapie pro naše pacienty, která je důležitá právě u onemocnění COVID 19, vysvětlil primář Infekčního oddělení Zdeněk Prokeš.
Zdeněk Prokeš
primář Infekčního oddělení

Mimo to se Moravská vodárenská připojila k ostatním společnostem skupiny Veolia a darovala dezinfekci, dezinfekční mýdla a respirátory několika organizacím v regionu, kde působí, konkrétně Alzheimer Centru ve Zlíně, hospici Most k domovu Zlín, Centru sociálních služeb Prostějov a Sociálním službám pro seniory Olomouc. Poslední jmenovaná organizace získala také prostřednictvím Nadačního fondu Veolia roušky pro své zaměstnance – terénní pracovníky a také pro klienty z řad seniorů.

Olomouc - Sociální služby pro seniory
Prostějov - Centrum sociálních služeb