Teplárenské sdružení ČR: Teplárny přispívají ke snížení škodlivých dopadů smogu

Zatímco většina obyvatel by mohla vnímat vysoké kouřící komíny tepláren jako jednu z příčin současné smogové situace, opak je pravdou. Většina z nich totiž spaliny vypouští do nadinverzních vrstev, tedy nad pomyslnou pokličku inverze. Navíc tyto zdroje nahrazují tisíce lokálních topenišť, jejichž komíny by chrlily tuny prachu přímo do ulic a ještě více by zhoršovaly již tak nepříznivou situaci s kvalitou ovzduší na většině území České republiky.

Tisková zpráva Teplárenského sdružení ČR:

Vedoucí observatoře ČHMÚ Tušimice Josef Keder ve zpravodajském pořadu České televize Hyde Park na téma Česko dusí smog poznamenal k možnostem dalšího zlepšení a ochrany před smogem, že rezervy snižování emisí u průmyslu a energetiky už narážejí na své ekonomické limity. Potenciál dalšího snižování emisí vidí hlavně v ekologizaci provozu domácích lokálních topenišť, která byla dlouho opomíjena. A také v omezení dopravy, která bývá významným viníkem smogu ve městech.

To potvrzuje i ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek: „Díky masivním investicím se v posledních 4 letech podařilo zásadně snížit podíl velkých energetických a průmyslových zdrojů znečišťování na celkových emisích, rozhodujícími znečišťovateli jsou dnes v České republice především doprava a lokální topeniště. Na severu Moravy se k nim přidává také přeshraniční transport emisí z Polska.“

V porovnání s rokem 1990 dnes při výrobě 1 GJ tepla vypustí komíny tepláren do ovzduší méně než desetinu původního množství emisí síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu. Za uplynulé čtvrtstoletí tak klesla ekologická emisní zátěž dálkového zásobování teplem při vytápění domácností z tepláren i díky podobně výrazným úsporám ve spotřebě tepla přímo v domácnostech skoro dvacetkrát. „Jeden rodinný domek se starým kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší stejně prachu jako modernizovaná teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů,“ přidává porovnání Martin Hájek.

Teplárny, které dodávají teplo do městských soustav zásobování teplem, jsou lokalizovány zpravidla mimo obytná centra a jejich spaliny díky vysokým komínům mají rozptylové parametry takové, aby nezasahovaly centra měst ani jejich obytné čtvrti. Jsou proto optimálním a ekologickým dodavatelem tepla bez příspěvku do smogu ve městech.

Probíhající měsíční mrazivé období navíc prokázalo i jejich spolehlivost. Teplárny dodávají tepelnou energii a zajišťují pro více než 1,5 milionu domácností i další odběratele vysokou tepelnou pohodu i při současných dlouhotrvajících mrazech. Existence sítí dálkového vytápění jednoznačně přispívá ke snížení škodlivých dopadů smogu na obyvatelstvo.

Zdroj: tscr.cz