Veolia Energie ČR se představila na veletrhu práce na VŠB-TUO

Tisíce mladých lidí navštívily 11. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji Kariéra PLUS na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Personalisté firmy Veolia Energie ČR tam představili aktuálně nabízené pracovní pozice ve skupině a témata bakalářských nebo diplomových prací i letních placených projektů.

U stánků více než stovky firem si mohli v úterý 13. 3. studenti, ale i ostatní příchozí, najít stáž či praxi nebo také rovnou zaměstnání.My jsme nabízeli témata bakalářských a diplomových prací nebo placenou formu spolupráce na vybraných provozech, které říkáme letní projekty. Samozřejmě také několik aktuálních nabídek pracovních pozic a stáží. Dále jsme prezentovali aktivity společnosti formou krátkých videí,“ popsala Erika Prudilová, specialistka lidských zdrojů z firmy Veolia Energie ČR.

Veolia Energie ČR se účastní veletrhu Kariéra PLUS pravidelně od jeho vzniku. S univerzitou je však v kontaktu celoročně, a tak vyučující mohou průběžně informovat studenty o úspěšných dokončených projektech a společných aktivitách. Od roku 2010 s firmou Veolia Energie ČR spolupracovala na odborných projektech, bakalářských a diplomových pracích už více než stovka vysokoškolských studentů. „Veletrh Kariéra PLUS je oblíbený a hojně navštěvovaný. Účast na něm považujeme za dobrou příležitost k navázání konkrétních spoluprací se studenty, ale také za možnost prostřednictvím neformálních rozhovorů zjistit jejich potřeby a postřehy,“ zhodnotila Erika Prudilová.

Kromě personalistů byl tentokrát na veletrhu také zástupce obchodního útvaru, který vnesl do komunikace se studenty i další rozměr. „K našemu stánku mířili ve velké míře studenti fakulty strojní, především katedry energetiky. Také jsme si všimli velkého zájmu o naši společnost ze strany studentů fakulty bezpečnostního inženýrství a zaznamenali jsme enormní nárůst zahraničních studentů. Naopak méně bylo studentů ekonomické fakulty,“ dodala Erika Prudilová.

Nejvíce firem na veletrhu bylo zaměřeno na informační technologie, strojírenství či ekonomiku. Velké zastoupení měl také automobilový průmysl. Pro zájemce připravila univerzita ve spolupráci s podniky mimo jiné pracovní pohovory nanečisto v angličtině i češtině, fotografování na životopis i s profesionální vizážistkou a řadu přednášek. Doprovodila je výstava nových automobilů z továrny v Nošovicích.