Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Hradci Králové-Třebši

Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Hradci Králové - Třebši se uskuteční v sobotu 
13. 4. 2019 od 9.00 do 14.00 hod.
 
Čistírna odpadních vod Hradec Králové čistí odpadní vody z města Hradec Králové a několika přilehlých měst a obcí, z nichž nejvýznamnější jsou Třebechovice pod Orebem. Ročně se zde vyčistí více než 12 milionů m3 odpadní vody. Čistírna byla vystavěna v první polovině 90. let 20. století pro 141.000 ekvivalentních obyvatel a zkušební provoz byl zahájen v roce 1995. Čistírna byla vybudována jako mechanicko-biologická, která odstraňuje z odpadní vody organické látky, dusík a fosfor. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Labe. Více informací na www.khp.cz.