Energetické služby

Sítě dálkového tepla: dlouhodobá řešení

Sítě tepla i chladu provozované skupinou Veolia pomáhají naplňovat každodenní potřeby zákazníků a soustřeďují v sobě mnohé výhody: stálý přehled nad energetickými výdaji, snížení znečištění ovzduší atd. Veolia jakožto jednička mezi provozovateli tepelných sítí v Evropě je schopna reagovat i na ty nejnáročnější požadavky zákazníků v zemích s chladným podnebím včetně České republiky.

 

Kulturní, sportovní a volnočasová zařízení

Vytápění, větrání, klimatizace… Úkolem skupiny Veolia je zajišťovat pro rozlehlé komplexy určené široké veřejnosti, jako jsou kulturní, sportovní a volnočasová centra nebo univerzitní budovy, kvalitní služby s důrazem na komfort, bezpečnost a efektivnost.

 

Skupina Veolia - spolehlivý partner měst a obcí

Příjemně působící a k pobytu zvoucí veřejné budovy, stejně jako efektivní lokální služby – to jsou zlepšení, která Veolia přináší objektům státní správy i samosprávy, a přispívá tak k pozitivnímu rozvoji vztahů s místními obyvateli. Dlouhodobě se snaží být místním samosprávám spolehlivým partnerem, který jim nabízí inovativní a ekonomicky výhodná řešení od dodávek tepla, elektřiny a dalších energetických komodit přes úpravy energetických zařízení ve shodě s platnou legislativou až po kompletní správu energetických zařízení včetně výroby a dodávek energií.

 V České republice poskytuje Veolia služby 261 232 bytům 178 sportovním, kulturním a volnočasovým zařízením.