Šampaňské, kaly a keramika

Díky inovacím využívajícím procesu mokré oxidace bude moci závod Epernay-Mardeuil, provozovaný dceřinou společností Veolie OTV France Nord, recyklovat pevné minerální odpady. Ve Francii jde v této oblasti o prvenství.
 

Závod Epernay-Mardeuil, provozovaný společností OTV France Nord, úspěšně využívá recyklovaný materiál technosand v dopravních stavbách či při výrobě keramiky.

Město Epernay, rozkládající se na březích řeky Marny, se nachází v úchvatné krajině a je rovněž domovem nejslavnějšího vyslance francouzské kultury: šampaňského. Na celkem 4 200 hektarech vinic zde působí 1 200 vinařů a 1 500 firem. Uprostřed této oblasti, v Epernay-Mardeuil, byla v roce 2007 otevřena čistírna odpadních vod.

Závod musel vyhovět některým specifikům daným vinařskými provozy, které produkují velké množství odpadních vod, a to zvláště během zářijové sklizně a také při vymývání sudů v lednu a únoru. Vypouštění odpadních vod je navíc v této přísně chráněné oblasti prakticky nemožné.
Vzhledem k těmto okolnostem se společnost OTV France Nord, patřící do koncernu Veolia, rozhodla pro metodu mokré oxidace. Tato technologie, využitá zde poprvé v Evropě, spočívá v redukci odpadních kalů na minerální zbytek a jeho následné recyklaci. Takto zpracovaná odpadní voda je následně vypouštěna bez jakéhokoli negativního dopadu na přírodní prostředí.

Šampaňské, kaly a keramika
Technologie Athos, provozovaná společnostmi OTV France Nord a Veolia, obnáší nejprve „trávicí“ fázi, která snižuje podíl organických složek v kalech. Následně je kal zahříván a je do něj pod vysokým tlakem přidáván čistý kyslík, což zničí organické látky a zanechává velice malé množství minerálních vedlejších produktů.
Plyn vznikající při této reakci je „čistý“, získaná organická kapalina je biologicky rozložitelná a omezené množství pevného odpadu, jenž se skládá z jílu, vápence a fosfátů a je znám pod označením technosand, lze recyklovat.

Vyhláška vydaná 31. prosince 2015 místní prefekturou povoluje opakované využití materiálu technosand vzniklého mokrou oxidací v závodě Epernay-Mardeuil.
Technosand tak lze používat pro výplně výkopů v oblasti Epernay Pays de Champagne (do písku používaného k zásypům potrubí se přidává 7 % materiálu technosand). Tímto způsobem bude možno opakovaně využít až 700 tun tohoto materiálu.

Získání tohoto povolení předcházelo osm let technických studií a z hlediska vzorového provozu v Epernay-Mardeuil jde o velký krok vpřed. Tento závod, jehož kapacita odpovídá 77 000 až 150 000 ekvivalentních obyvatel a jenž ročně zpracuje 30 000 tun kalu, je prvním zařízením svého druhu v Evropě využívajícím metodu mokré oxidace. A nyní je také prvním závodem ve Francii, který získal povolení k využívání materiálu technosand získávaného touto technologií. To je jistě vhodná příležitost k otevření láhve šampaňského!