Společnost Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) pověřila Veolii provozem čistírny odpadních vod v Al Zouru na jihu Kuvajtu.

Společnost KIPIC pověřila Veolii na dobu 7 let provozováním čistírny odpadních vod v rafinerii v Al Zouru, schopné za hodinu vyčistit a recyklovat 1 500 m3 odpadních vod. Veolia bude zajišťovat rovněž spalování kalů a optimalizaci čištění a recyklace s cílem dosáhnout nulového objemu vypouštěných kapalných odpadů.

Rafinerie v Al Zouru, která patří k největším petrochemickým komplexům na světě, bude po zahájení provozu denně produkovat až 615 000 barelů, čímž dojde ke zvýšení celkové kuvajtské rafinační kapacity na více než 1,5 milionů barelů denně.

Nově uzavřená smlouva potvrzuje, že v tomto masivně se rozvíjejícím regionu je správa přírodních zdrojů pro představitele průmyslu skutečně strategickou otázkou.

 

Veolili jsme si vybrali proto, že nabízí integrované řízení veškerých našich zařízení zaměřených na rafinaci, petrochemické procesy a dovoz zkapalněného zemního plynu. Tato smlouva umožní našim pracovníkům získat co nejvíce z předaných odborných znalostí a zkušeností Veolie, což má pro místní ekonomiku zásadní význam.
KHALED ANWAR AL AWADI
NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI KIPIC ODPOVÍDAJÍCÍ ZA RAFINERII V AL ZOURU
Významní představitelé průmyslu, k nimž patří i KIPIC, projevují stále rostoucí nároky na provozně dokonalá zařízení bez znečišťujících odpadů. Díky své nabídce efektivních a konkurenceschopných řešení v oblasti vodního a odpadového hospodářství dokáže Veolie jejich nárokům vyhovět.
CHRISTOPHE MAQUET
ŘEDITEL VEOLIE PRO AFRIKU A STŘEDNÍ VÝCHOD.