Sydney přeměňuje odpad z potravin na bioelektřinu

Na předměstí australské metropole přeměňuje bioplynová elektrárna Earthpower tekutý a pevný organický odpad na zelenou elektřinu a hnojivo. Jednotka z nejrůznějších druhů organického odpadu vyrábí dostatek elektřiny pro téměř 3 600 domácností.
 

Potravinový odpad je celosvětovým problémem, jehož význam Organizace pro výživu a zemědělství OSN pravidelně zdůrazňuje. Studie FAO z roku 2011 odhaduje, že celá jedna třetina potravin vyrobených pro lidskou spotřebu se buď ztratí, nebo vyhodí.

Austrálie se rozhodla k řešení tohoto významného problému přispět a stanovila si cíl snížit množství vyhozených potravin do roku 2030 o 50 %. Mezitím se v zemi množí iniciativy sběru a recyklace organického odpadu ve velkém.

Příkladem může být Camellia, západní předměstí Sydney. Výsledkem společného podniku Veolie Austrálie & Nový Zéland a společnosti Transpacific Industries Group Ltd – v únoru 2016 přejmenované na Cleanaway Waste Management Limited – vzniklého v roce 2007 je zdejší centrum Earthpower, které ročně zpracuje přibližně 45 000 tun organického odpadu.

Jako první místní zařízení na přeměnu vyhozených potravin na energii jde tento závod v mnoha ohledech příkladem. Odpad získává z domácností, podniků (například Sydney Markets a Woolworths Limited) i průmyslu a přijímá širokou škálu kompostovatelného tekutého i pevného odpadu včetně vlhkých a klasifikovaných odpadů z průmyslu, jejichž možnosti recyklace jsou často omezené.

Toto centrum, fungující na principu anaerobní digesce, dokáže zpracovat maso, ovoce, zeleninu, ryby, zpracované výrobky, sladkosti, pečivo, chléb, mléčné výrobky, tekutiny a dokonce i tuky.

Jde o přirozený proces, při němž se organická hmota rozkládá bez přítomnosti kyslíku a mění se na bioplyn a zbytkové látky, které jsou pak zpracovány na hnojivo. Takto získaný bioplyn poté v kogenerační jednotce vyrábí elektřinu a teplo. Teplo se nikam neztrácí – je používáno na vysoušení hnojivových granulí.

Každá z anaerobních digestoří o velikosti 4 600 m3 produkuje zelenou elektřinu pro ekvivalent 3 600 domácností a zároveň bohaté organické hnojivo s využitím v zemědělství a zahradnictví. Na rozloze 12 600 metrů čtverečních se každoročně vyrobí tisíc tun tohoto hnojiva. Co se týče elektřiny, do místní sítě se ročně prodá 6 800 MWh.

Výhody anaerobní digesce oproti kompostování či skládkování jsou obrovské – menší objem odpadu, méně emisí skleníkových plynů a zároveň výroba obnovitelné energie.