Veolia bude zajišťovat čištění vody z dolu Springvale a elektrárny Mount Piper v Austrálii

Společnosti Springvale Joint Venture a EnergyAustralia zvolily skupinu Veolia za dodavatele a provozovatele nové úpravny vod pro důl Springvale a elektrárnu Mount Piper. Veolia bude provozovat úpravnu a rozvody potrubí, které oba závody spojuje, v rámci patnáctiletého kontraktu.

Důl Springvale se nachází západně od Sydney ve městě Lithgow v australském státu Nový Jižní Wales a produkuje uhlí, které využívá nedaleká elektrárna Mount Piper. Nová úpravna  zajistí dodržování ekologických a provozních požadavků na vypouštěné vody. Umožní tak nepřerušený provoz dolu i elektrárny, která dodává 15 % elektrické energie ve státu Nový Jižní Wales.

Projekt tvoří tři hlavní plnění: výstavba 16ti km potrubí, které spojí oba závody, čištění a opětovné využití důlních vod a realizace systému úpravy slané vody, který eliminuje vypouštění kapalného odpadu.
Výstavba úpravny vody z dolu Springvale by měla být dokončena v polovině roku 2019
 
Veolia získala tuto patnáctiletou infrastrukturní zakázku díky své odbornosti v oblasti úpravy vody i rozsáhlým zkušenostem v těžebním průmyslu. Ty jsou pro společnosti Springvale Joint Venture a EnergyAustralia zárukou, že výsledkem kontraktu bude z ekologického hlediska zajištěná budoucnost dolu. Zakázka je dalším potvrzením přidané hodnoty a odbornosti řešení, která naše skupina poskytuje svým klientům podnikajícím v energetice a těžbě,“ prohlásil Doug Dean, ředitel skupiny Veolia v Austrálii a na Novém Zélandu.

Do rámečku
Veolia v Austrálii a na Novém Zélandu: Skupina Veolia působí v Austrálii a na Novém Zélandu již déle než 40 let. Zaměstnává 4 000 osob a provozuje 123 úpraven vody a čistíren odpadních vod, jakož i přes 240 závodů, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, využitím odpadu a průmyslovým úklidem. Své služby poskytuje 65 000 zákazníků.