Veolia klíčovým partnerem iniciativy „New Plastics Economy“ organizované nadací Ellen MacArthur Foundation

Koncern Be’ah (Oman Environmental Services Holding Company) pověřil skupinu Veolia společně s jejím lokálním partnerem, společností Al Ramooz National LLC, správou odpadového hospodářství v guvernorátech Ad Zahíra a Al Burajmi v severozápadní části sultanátu Omán.

Iniciativa New Plastics Economy („Nová ekonomika plastů“) vzešla z nadace Ellen MacArthur Foundation a jejím cílem je vytvořit nový přístup k nakládání s plasty založený na principech globální kruhové ekonomiky. Veolia iniciativu podpořila a stala se jedním z jejích klíčových partnerů.
 

Iniciativa New Plastics Economy, kterou představila nadace Ellen MacArthur Foundation, spojuje velké podniky, města, členy akademické obce, nevládní organizace a filantropy. Výsledkem její snahy je zpráva, na které se Veolia podílela a která byla publikována v lednu 2016 během Světového ekonomického fóra v Davosu pod názvem „The New Plastics Economy: rethinking the future of plastics“ („Nová ekonomika plastů: nový pohled na budoucnost plastů“). Zabývá se především škodami, jež plastový odpad způsobuje životně důležitým ekosystémům jako oceány, a znečištěním, k němuž dochází v infrastrukturách měst. Náklady těchto dopadů ve spojení náklady na emise skleníkových plynů vznikajících při výrobě plastů se odhadují na 40 miliard dolarů ročně, což je stejná suma jako zisk celého obalového průmyslu.

Jako klíčový partner a člen poradního orgánu iniciativy se bude Veolia podílet na tvorbě pracovní náplně a na výběru pilotních projektů.
 
 
Program iniciativy New Plastics Economy na období 2016–2017:

  • setkání propojující velké podniky a města za účelem navržení pilotních projektů spolupráce
  • definice globálního protokolu o plastech za účelem nového pohledu na plastové obaly a jejich recyklaci v ekosystému přijatelném pro životní prostředí
  • rozvoj průlomových inovací („Moonshots“) se zaměřením na řešení s globálním potenciálem
  • vytvoření ekonomické a vědecké databáze k rozvíjení nápadů
  • zvyšování povědomí mezi zainteresovanými stranami (občané, akademická obce, političtí činitelé, neziskové organizace a asociace, průmysl)

 
Nadace Ellen MacArthur Foundation:
Od svého vzniku v roce 2010 je cílem nadace urychlit přechod ke kruhové ekonomice. Přichází s novými přístupy, které vytvářejí hodnotu a vyčíslují ekonomický potenciál kruhového modelu.
 

„K dosažení systematických změn nutných pro přechod na kruhovou ekonomiku bude nutné společné úsilí mnoha zainteresovaných stran. Pro oblast plastů to platí zejména. Veolia se domnívá, že iniciativa New Plastics Economy k této spolupráci poskytuje vynikající platformu,“ říká Antoine Frérot, generální ředitel Veolie.