Philippe Guitard: Schopnost předvídat posiluje schopnost čelit hrozbám

8. prosince 2015
Omezování dopadů klimatických změn ve střední a východní Evropě
Veolia ve střední Evropě uplatňuje na skleníkové plyny strategii dvojího typu: anticipační strategii, která zahrnuje energetickou účinnost, snižování emisí metanu a vysoce účinnou kogeneraci a dále strategii zvyšování účinnosti sítí, a potažmo snižování ztrát. Cíl je jasný: jde pochopitelně o snižování emisí CO2, ale také a především o snižování nákladů, nákladů, které naši zákazníci z řad měst a obcí i průmyslových podniků vynakládají na energie.
 
Praha vykazovala na počátku trvání smlouvy účinnost sítě pod 50 %, dneska jsme nad 75 %. V Bukurešti byla účinnost sítě pod 40 %, dnes jsme na více než 65 %. A výsledky jsou obdobné ve všech městech, která máme na starosti. Mohl bych vám povídat o Sofii, o Hradci Králové, o Zlínu.

Lepší anticipace a řízení mimořádných událostí
Veolia navázala ve městech, která jí projevila svoji důvěru, velmi přímou spolupráci s představiteli místních samospráv a státu v rámci tzv. jednotek krizového řízení. Máme potřebná zařízení a vybavení, která jsme centrálně seskupili a která lze sdílet – mám na mysli nejenom čerpací zařízení, ale také monitoring sítě, sledování hladiny řek, anticipaci; jde o systém SWiM, který funguje v Praze a jehož prostřednictvím sledujeme meteorologickou situaci, stav vody v přehradách, hladinu řek. Jsme schopni ve fázi výstrahy – a tedy předem – nejenom upozornit na blížící se katastrofu, ale především ji zvládnout.
 
V Budapešti se nám na základě zkušeností z minulosti podařilo v roce 2013 předejít historické povodni. Pochvalu jsme za to obdrželi jak od maďarské vlády, tak od primátora Budapešti, protože jsme město zachránili. To patří k našim závazkům a k tématům, která projednáváme s našimi partnery. Na krizi musíme být připravení, je nutno ji předvídat a umět řídit, v čemž spočívá přínos Veolie.

Všeobecné uvědomění
Ve střední Evropě dochází ke změně mentality. Veřejní činitelé měli dlouho pocit, že globální oteplování a obecně udržitelný rozvoj nepatří k prioritám. Dnes zjišťují, že pokud této problematice věnují pozornost a anticipují ji, začínají být nejenom schopni přinášet řešení, ale že se také mohou pochlubit dosaženými úspěchy.
 
Když maďarská vláda zásadně změnila předpisy, musela společnost Bonduelle snížit svou energetickou spotřebu o 17 %. Podařilo se jí to ve spolupráci s Veolií. Ptáte se jak to? Protože my říkáme, co děláme, a děláme to, co říkáme. Díky našim zkušenostem, odbornostem a referencím jsme na rozdíl od ostatních schopni realizovat v praxi to, co je potřeba. My o tom nemluvíme, my konáme.

My proti oteplování klimatu bojujeme, a činíme tak společně s našimi partnery, kteří pochopili, že naše profese díky jejich komplexnímu charakteru a schopnosti předvídat umožňují předcházet krizím, zabránit úplnému výpadku dodávek (tzv. blackoutu) a že nám v konečném důsledku všem usnadňují život.

Vyjádření Philippa Guitarda ke shléhnutí na cop21.veolia.com