Odsíření Teplárny Karviná sníží emise minimálně o 546 tun ročně

13. května 2015  • Energie
Inaugurace karviná odsíření 2
Moravskoslezský kraj má dlouhodobě problémy s kvalitou ovzduší. Proto snahu společnosti Veolia Energie ČR o snižování emisí kladně hodnotí představitelé přilehlých měst i Moravskoslezského kraje. „Pokud by zůstal Moravskoslezský kraj ve své snaze zlepšit životní prostředí v regionu osamocen, výsledek by nikdy nebyl totožný, jako když se do ekologických aktivit zapojí i veřejný a soukromý sektor,“ zdůraznil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík a dodal: „Investice podniků do zlepšení stavu ovzduší kraj vítá, protože pouze vzájemná spolupráce může přinést viditelný efekt, který obyvatelé kraje pocítí.“
 
V loňském roce naše společnost investovala v rámci celé České republiky více než 1,6 mld. Kč,“ upřesnil Ing. Josef Novák, výrobní ředitel Veolie Energie ČR. „Jsme rádi, že jejich ekologický a ekonomický přínos pociťuje nejen široká veřejnost, ale vysoce ho hodnotí i odborníci z Teplárenského sdružení ČR,“ připomenul nominaci odsíření Teplárny Karviná na Projekt roku TS ČR. Ocenění nakonec získal jiný projekt společnosti Veolia Energie ČR – odsíření Elektrárny Třebovice s roční úsporou emisí síry minimálně o 374 tun ročně.
 
Cílem projektu odsíření bylo zlepšení životního prostředí na Karvinsku, a to snížením emisí oxidů síry vypouštěných do ovzduší z kotlů K2 až K4 Teplárny Karviná. V rámci projektu byla za stávajícími tkaninovými filtry instalována nová polosuchá vápenná odsiřovací technologie. Výstavba byla zahájena v červnu 2013 a odsiřovací jednotka byla úspěšně uvedena do provozu na konci minulého roku při splnění nejpřísnějších emisních limitů platných v  Evropské unii. Generálním dodavatelem stavby byla společnost TENZA, a.s. a jeho hlavním subdodavatelem odsiřovací technologie byla německá společnost Hamon Enviroserv GmbH.
 
Projekt byl spolufinancován Fondem soudržnosti Evropské unie a Operačním programem pro životní prostředí.
 
Odsiřovací jednotka je projektována na vstupní koncentraci emisí SO2 až 3 000 mg/Rm3. Maximální výstupní koncentrace SO2 činí 190 mg/Rm3. Výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek je max. 18 mg/Rm3.
 
Teplárna Karviná má více než sedmdesátiletou historii a dodává teplo a elektrickou energii především pro obyvatele Karviné a Havířova.
 

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.