Děti obdarovaly naši planetu, v soutěži vyhrála třída ze ZŠ Čtyřlístek

Vítězem soutěže „Dárek pro Zemi“, kterou pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ v Mariánských Lázních pořádala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o, se stala 3. - 5. třída ZŠ Čtyřlístek. Na druhém místě skončila ZŠ a MŠ Drmoul a na třetím 4 C. ZŠ Jih.

Vyhlášení soutěže Dárek pro Zemi
Vítězem soutěže „Dárek pro Zemi“, kterou pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ v Mariánských Lázních pořádala společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o, se stala 3. - 5. třída ZŠ Čtyřlístek. Na druhém místě skončila ZŠ a MŠ Drmoul a na třetím 4 C. ZŠ Jih. Do výtvarně – ekologické soutěže se v Mariánských Lázních zapojilo 145 žáků ZŠ. Slavnostní předání diplomů a cen se uskutečnilo 14. června v prostorách radnice za účasti starosty Mariánských Lázní pana Ing. Petra Třešňáka, který převzal nad soutěží záštitu.

Cílem soutěže bylo přiblížit dětem problematiku ekologie, upozornit je na dopady lidského chování na životní prostředí a ukázat jim, že i ony samy se mohou na ochraně našeho životního prostředí podílet. „Vybrat vítěznou třídu nebylo vůbec jednoduché, pro mě zvítězili vlastně všichni,“ řekl Martin Brůha, ředitel regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR. „U vítězného projektu jsem velmi ocenil jeho komplexnost, děti nejen ve svém okolí uklízely a sbíraly odpadky, ale také vyráběly hmyzí hotýlky, sázely stromky a vyráběly dokonce tašky ze starých použitých látek,“ dodal Martin Brůha.

Soutěž trvala od 22. dubna do 31. května 2016.  Úkolem žáků bylo za pomoci vyučujícího vymyslet a zrealizovat originální dárek, který věnovali Zemi při příležitosti jejího „svátku“, tedy Dne Země 22. dubna. Dárkem se rozuměl jakýkoliv (třeba i malý) skutek, který má pozitivní dopad na naše životní prostředí, ať už je to například vysadit strom, zvelebit kousek přírody či ji uklidit, informovat a vzdělávat ostatní, apod. Soutěž současně poskytla dostatek prostoru pro originalitu a kreativitu - děti své projekty zdokumentovaly na plakátech velikosti A2 pomocí obrázků, fotografií a nápaditých popisků.

Vedle řady pěkných zážitků a dobrého pocitu z odvedené práce si děti ze soutěže odnesly také zajímavé ceny: výlet pro vítěznou třídu, přenosnou laboratoř – vodní kufřík, encyklopedie, batůžky, knihy a mnoho dalších dárků.
 
 

První místo

Na první místě se umístila 3.-5. třída ze ZŠ Čtyřlístek. 

Druhé místo

Na druhém místě se umístila 3. třída ze ZŠ a MŠ Drmoul.


 
Třetí místo

Na třetím místě se umístila 4.C ze ZŠ Jih.