Poplašná zpráva se ukázala nepravdivou

Facebookem se šíří informace o kontaminované vodě ve vodovodní síti na Kladně bakterií Legionela.
Středočeské vodárny, a.s. se důrazně ohrazují proti této poplašné zprávě poškozující provozovatele vodovodní sítě a dodavatele pitné vody.

„Legionella pneumophila (Legionela) je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při optimální teplotě 25 – 50oC. Obvykle žije v tzv. mrtvých koutech potrubí nebo pod úsadami na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků, které se vytváří z oxidů železa a vodního kamene,“ uvedla Ing. Ivana Klesnilová z Odboru hygieny obecné a komunální Kladno. „Na Kladně jsme v červnu zaznamenali pouze jeden případ nákazy Legionelou z vody, a to ve sprchové hadici. Ve studené pitné vodě přítomnost Legionely zjištěna nebyla. Teplá voda je dodávána jiným subjektem, který je dle zákona povinný zajistit kvalitu teplé vody. Povinnosti vodohospodářské společnosti se váže jen k vodovodu pitné vody, nikoliv k rozvodům teplé vody,“ řekla Ivana Klesnilová.

„V regionu provozovaném společností Středočeské vodárny probíhají pravidelné kontroly kvality pitné vody v souladu s platnou legislativou dle daného harmonogramu. Kontroly provádíme nejen u zdrojů a na síti, ale i přímo u vytipovaných odběratelů,“ sdělil Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Důrazně se ohrazujeme proti poplašné zprávě, která koluje sociálními sítěmi a vyvolává nepodložený pocit strachu z pití vody z kohoutku,“ uvedl Pavel Pobříslo.

„V laboratořích SVAS se provádí rozbory pitných vod v rozsahu, který je v souladu s požadavky Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., v platném znění,“ informovala Ing. Ludmila Hosnedlová, manažerka útvaru laboratoří pitných a odpadních vod. „V našich laboratořích se stanovení Legionelly neprovádí a tento ukazatel je stanovován subdodavatelsky v laboratořích Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, pracoviště Kladno,“ sdělila na závěr Ludmila Hosnedlová.
 


Středočeské vodárny, a.s., jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou dvě stě třicet tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 6 mld. Kč, který představuje téměř dva tisíce pět set kilometrů vodovodní sítě a skoro devět set kilometrů kanalizačních stok.
Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Lenka Kozlová, tisková mluvčí
Středočeské vodárny, a.s. 
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 4
tel.: 312812140, fax: 312267508, mobil: 602617732
e-mail: [email protected]