Profuky v Elektrárně Třebovice

V pracovních dnech mezi 22. 6. až 17. 7. budou v době od 9.00 do 18.00 hod. prováděny v Elektrárně Třebovice profuky kotle K14.

Profuky jsou nutné z důvodu čištění vnitřních povrchů tlakového celku kotle po provedené rekonstrukci a ekologizaci, která přispěje k dalšímu výraznému snížení emisí.
Při profuku, který bude prováděn parou vyrobenou přímo v kotli, může dojít ke zvýšení hladiny hluku nad její běžnou hodnotu. Hluk může být krátkodobě zvýšen i přes skutečnost, že na výstupu z kotle je pro omezení zvýšené hladiny hluku instalován akustický tlumič.

Souhlasné stanovisko s provedením profuků vydala Krajská hygienická stanice MSK dne 25. 5. 2015.

Za případné komplikace se všem omlouváme.
 

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.