Jakub Vácha a Šimon Zeman získali cenu společnosti Veolia

V Brně byly v pondělí 21. října uděleny letošní České hlavičky za nejlepší odborné práce středoškoláků. Slavnostního předání na galavečeru, který bude vysílat Česká televize, se zúčastnili např. předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ministr školství Robert Plaga a další osobnosti veřejného života.

Cenu společnosti Veolia za nejlepší středoškolskou práci týkající se životního prostředí získali student pražského gymnázia Šimon Zeman a student gymnázia v Soběslavi Jakub Vácha, kteří společně vypracovali metodu, jak nejlépe provádět rekultivaci ve vytěžených pískovnách. Cenu jim předal ředitel společnosti Veolia Česká republika Martin Bernard. 

Ve své práci, kterou nazvali „Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven“, prokázali, že některé současné metody rekultivací jsou nevhodné a udržují v lokalitě jen běžné druhy živočichů z okolí, naopak vzácné živočichy, které z naší krajiny již téměř vymizeli a jejich posledními útočišti jsou právě pískovny, v takto rekultivovaných pískovnách nenajdeme. Studenti porovnávali  biodiversitu vybraných skupin bezobratlých na pěti lokalitách v pískovně nedaleko Plané nad Lužnicí. Lokality se lišily ve vlhkosti, zrnitosti a penetrabilitě substrátu a také v míře pokryvnosti vegetace. Pokusili se vysvětlit rozdíly ve druhovém složení společenstev bezobratlých na lokalitách, stanovili biologickou hodnotu každé lokality a doporučili vhodný management. 

Jejich výzkum na pískovně odhalil celkem 271 druhů suchozemských bezobratlých, 74 druhů vodních bezobratlých a 30 druhů obratlovců, z nichž 43 je uvedeno na Červených seznamech ČR. 

Studenti navrhli tedy nové, správné způsoby rekultivace, přičemž nezůstali jen u teorie, ale zároveň oba spolupracují s těžebními firmami a pomáhají jim najít ten nejlepší způsob rekultivace.

Soutěž České hlavičky oceňuje nejlepší vědecké práce středoškoláků již od roku 2007. Projekt jako generální partner podporuje i Veolia Česká republika. Oceněné vybrala odborná porota složená z předních českých vědců jako např. astrofyzik Jiří Grygar, bývalý rektor Liberecké univerzity Zdeněk Kůs nebo ředitel Ústavu analytické chemie Akademie věd František Foret.