Aglomerace Nantes a Carène prodloužily smlouvu Veolii

Aglomerace Nantes a Carène opět projevila důvěru Veolii a prodloužila jí smlouvu na provozování Závodu na materiálové a energetické využití odpadů ve francouzském Couëron.

Na základě nové smlouvy bude v Závodu na materiálové a energetické využití odpadů (ZEVO) v Couëron každoročně energeticky využito na 185 000 tun odpadů. Smlouva předpokládá výrobu 30 000 MWh elektrické energie (roční spotřeba 1 900 domácností) a 75 000 MWh tepelné energie (roční spotřeba 7 100 domácností). Tepelná energie z odpadů bude využívána k výrobě páry, která bude dodávána do sítě dálkového tepla aglomerace Nantes a jedné z průmyslových zón. Veolia začne závod na základě nového kontraktu, uzavřeného na 15 let, provozovat 1. března 2019. 
 

„Prodloužení smlouvy o provozování ZEVO Couëron jasně ukazuje, že místní samospráva důvěřuje odborným znalostem a zkušenostem Veolie. Dokázali jsme sestavit nabídku, která regionům umožní dostát závazkům vyplývajícím z celostátní politiky přechodu na udržitelnou energetiku,“ vysvětluje Bernard Harambillet, generální ředitel francouzské divize Recyklace a využití odpadů Veolie. 

Komplexní řešení pro využití odpadů

Veolia provozuje ZEVO Couëron již od roku 1994. Všech 90 zaměstnanců závodu se podílí na energetickém využití komunálního odpadu, dotřiďování separovaného sběru a zpracování netříděného odpadu ze sběrných dvorů. Závod je držitelem pěti certifikací: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 5000 a Závazku biodiverzity.
Jednotka na energetické využití odpadů (EVO) využije 98 % komunálního odpadu k energetickým účelům, výrobě zásypů, železných a neželezných materiálů a podsypů využitelných při výstavbě silnic (škvára).  
Dotřiďovací linka separovaného sběru využije plných 100 % z celkových 45 000 tun separovaného sběru z domácností. Až 96 % bude určeno k materiálovému využití ve specializovaných recyklačních firmách a 4 % se přemění na energii.
Zpracováním části netříděného odpadu z nantských sběrných dvorů a „nerecyklovatelné složky“ vytříděného odpadu bude vyráběno tuhé alternativní palivo (TAP), které lze spalovat ve vhodných kotlích.
 
Závazek biodiverzity a osvěty

ZEVO Couëron se v roce 2016 stal prvním zařízením svého druhu, které od organizace Ecocert Environnement obdrželo certifikaci Závazek biodiverzity. Využitím ekologického potenciálu závodu přispívá Veolia zejména k zachování rostlinného druhu Angelica heterocarpa, jenž je pro tento region endemický (vyskytuje se trvale na místě svého původu). Skupina se též bude věnovat osvětě prostřednictvím vzdělávacího centra Ecopole – své brány otevře v roce 2020.