Druhý barometr ekologické transformace

89 % obyvatel světa je přesvědčeno, že probíhá klimatická změna

Proběhl již druhý ročník průzkumu, který pod názvem barometr ekologické transformace realizovala Veolia ve spolupráci s výzkumnou a poradenskou společností Elabe a který zahrnoval vzorek odpovídající více než polovině světové populace (výsledky prvního průzkumu naleznete ZDE). 

Ekologická transformace: Jsme (stále) připraveni? 

Debata o ekologii vstoupila do nové fáze, která se snaží stavět na společných základech. Jestliže o rizicích pro planetu a celé lidstvo panuje shoda, o řešeních, jak náš dopad snížit, se stále málo diskutuje a rozdělují společnost.

Návrhů na boj proti změně klimatu, ztrátě biologické rozmanitosti a znečištění je mnoho. Přijetí ekologických řešení a jejich nasazení ve velkém měřítku však vyvolává zásadní otázku: Jsou změny potřebné k vedení „bitvy století“ sociálně, ekonomicky a kulturně přijatelné pro lidská společenství?

Tato otázka je jádrem Barometru ekologické transformace, který byl proveden na vzorku představujícím více než polovinu světové populace na pěti kontinentech.

Cílem barometru je konkretizovat veřejnou diskusi do podoby práce na řešeních a pochopit překážky anebo naopak páky, které mají vliv na přijatelnost ekologické transformace.

Objevte vydání z roku 2024 :

89 % 

obyvatel světa je přesvědčeno, že probíhá klimatická změna

Barometr ekologické transformace

Průzkum provedený ve 26 zemích na 5 kontinentech, kterého se zúčastnilo více než 29 500 osob (1 000–2 000 v každé zemi).

Země byly vybrány s ohledem na svou demografickou váhu a váhu z hlediska jejich podílu na emisích skleníkových plynů.

Celkově tyto země představují téměř 60 % světové populace, 67 % celosvětových emisí skleníkových plynů a 77 % světového HDP.

Hlavní poznatky

Planetu sužují ekologické obavy

2/3 

světové populace cítí zranitelnost a ohrožení riziky souvisejícími s klimatickou změnou anebo znečištěním prostředí. 

64 % 

lidí má pocit zranitelnosti a ohrožení zdravotními riziky (z toho 64 % se cítí méně zdravých a 58 % mluví o problémech, co se týče duševního zdraví).

Musíme jednat tak, abychom úplně změnili směr

65 % 

lidí si myslí, že by byli ochotni změnit své zvyky a akceptovali by o něco vyšší náklady, pokud by určité řešení přispělo k ochraně jejich zdraví.

66 % 

obyvatel světa je přesvědčeno, že pasivita lidstvo vyjde dráž než ekologická aktivita.

Dekarbonizace, snižování znečištění a regenerace zdrojů

Více než ⅔ 

obyvatel světa jsou ochotny si připlatit za: 

•    energii vyráběnou v lokálních zdrojích z nerecyklovatelných odpadů a z biomasy.
•     vodu, ovoce i zeleninu, a finančně se tak podílet na řešeních umožňujících snižování znečištění z vody a půdy 

66 % 

(+13 % oproti vydání z r. 2022) je ochotno konzumovat pitnou vodu pocházející z recyklace vyčištěných odpadních vod, a snižovat tak riziko nedostatku vody.

a CO Česká republika?

Ekologická a klimatická nejistota 

62 % Čechů má pocit zranitelnosti a ohrožení riziky souvisejícími s klimatickou změnou a znečištěním životního prostředí. 

Ekologický fatalismus 

36 %

Čechů si myslí, že budoucnost je stále v našich rukou a že máme možnost omezit klimatickou změnu a snížit znečištění životního prostředí. 

Pasivita vyjde dráž 

54 % Čechů se je jisto, že náklady na řešení následků klimatické změny a znečištění budou vyšší než investice do ekologické transformace. 

Negativní vliv na zdraví 

62% Čechů si je jisto, že klimatická změna je největší zdravotní hrozbou, které lidstvo čelí. 

Chcete se dozvědět více o studii a výsledcích Barometru ekologické transformace?

Klikněte na odkaz níže pro stažení dokumentu.

Jsou změny potřebné k vedení "bitvy století" sociálně, ekonomicky a kulturně přijatelné pro lidská společenství? 

Tato otázka je jádrem Barometru ekologické transformace, který byl proveden na vzorku zahrnujícím více než polovinu světové populace na pěti kontinentech.
 

3 TEMATICKÉ OSY:
•    Dekarbonizace 
•    Odstraňování znečistění 
•    Regenerace zdrojů 

 

Nový úhel pohledu: přijatelnost ekologických řešení.

První vydání Barometru najdete ZDE.