A. Frérot: Rok 2017 byl úspěšný díky naší schopnosti předvídat a reagovat na okolnosti

Cílem již tradičního Veolia Press Day je nejen zhodnotit uplynulý rok, ale také nastínit budoucí vývoj nejvýznamnější vodárenské společnosti dneška. A nejinak tomu bylo i dnes na tiskové konferenci v Paříži.

Do zasněžené Paříže se za prezentací generálního ředitele Antoine Frérota sjeli novináři doslova z celého světa. Pro Paříž to byl vskutku netypický den. Sněhová nadílka v podobě 15 cm sněhu překvapila zdejší silničáře snad ještě o kus víc než je tomu běžné u nás. Cestou do ENSCI, vysoké školy, která je svým zaměřením obdobná naší Umělecko průmyslové škole, jsme tak pospíchali po ledovatých chodnících a zasněžených cestách. A tím den plný překvapení zdaleka nekončil.

Jak si tedy Veolia vedla v uplynulém roce? Jakých výsledků dosáhla? 

“Obecně se očekávalo, že rok 2017 bude těžký. Dnes však můžeme konstatovat, že to byl rok intenzivní a úspěšný a to hlavně díky naší schopnosti předvídat a rychle reagovat na okolnosti,” zhodnotil v úvodu uplynulý rok generální ředitel a předseda představenstva skupiny Veolia Antoine Frérot. 

Obchodní výsledky této globální společnosti se loni zlepšily o 4,4 % a celkový růst se zvýšil o 3,1 %. Dle generálního ředitele byl loňský rok rokem konsolidace a transformace skupiny. 

Čeho konkrétně skupina Veolia ve světě dosáhla? Například podepsala další kontrakt na sběr a recyklaci odpadu na jihu Londýna. Celkově tak skupina zajišťuje odpadové hospodářství pro 3 miliony lidí v této oblasti. 

V africkém Gabonu Veolia prodloužila spolupráci v oblasti vodohospodářství a energetiky. Bude tak i nadále dodávat kvalitní pitnou vodu pro 1 milion obyvatel a elektrickou energii pro 1,2 milionu obyvatel regionu.

V Mexico-City se skupina chystá postavit a provozovat jeden z nevětších závodů na zpracování odpadu a jeho další energetické využití. Každý rok se zde tímto způsobem využije 1,6 milionu tun zdejšího odpadu, který bude transformován do energie a využit pro pohon městské hromadné dopravy, zejména metra. 

Zkušenosti Veolie se zhodnotily také na karibských ostrovech Svatý Martin a Svatý Bartoloměj, které zasáhl v září loňského roku hurikán Irma. Ostrovy byly přírodní katastrofou doslova devastovány a pro každodenní přežití místních obyvatel bylo klíčové obnovit dodávky kvalitní pitné vody. Během měsíce se to díky Veolii podařilo. Zprovozněno bylo 60 % připojek a díky leteckému transportu mobilních odsolovacích jednotek dosáhly dodávky pitné vody pro obyvatele postižených ostrovů do měsíce 2/3 standardního objemu.