Katarína Linczényiová na vlnách Českého rozhlasu rádia Wave

Chcete se dozvědět více o freedivingu a o vztahu Kataríny k životnímu prostředí? Jak vnímá znečištění vod plastovým odpadem? I o tom si Katarína povídala s redaktorkou Českého rozhlasu.

Podle Kataríny je freediving hlavně záležitost hlavy. Optimální psychické rozpoložení, schopnost soustředit se na přítomný okamžik, radost z ponoru, sebedůvěra a zároveň schopnost dokázat si připustit, že určitá hloubka je v daný okamžik nad moje schopnosti, jsou podle ní klíčové.     Záznam rozhovoru si můžete poslechnout zde.