PVK získaly certifikaci podle normy ISO 50001 – Energetický management

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK) jako první vodárenská společnost v České republice v letošním březnu úspěšně absolvovala certifikační audit systému energetického managementu podle normy ČSN EN ISO 50001.

Ta je zaměřena na hospodaření s energií, tj. na spotřebu elektrické energie, tepla a zemního plynu při všech prováděných činnostech. Efektivní hospodaření s energií bude PVK prokazovat nejen při vlastní výrobě a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale i v souvislosti s provozem všech budov, které využívá.
 
ISO 50001 je novým celosvětovým standardem v oblasti managementu hospodaření s energií, zavedení energetické politiky a zlepšení energetické účinnosti. Standard lze snadno začlenit do existujících systémů managementu kvality, bezpečnosti a životního prostředí ve všech typech organizací.

PDF
Certifikat 50001 PVK (441.81 KB)

 
PVK zároveň v reauditu obhájily Zlatý certifikát pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, který poprvé získaly již v roce 2009. Tento certifikát platí pro následující oblasti: Získávání, úpravy a distribuce pitné vody, Odvádění a čištění odpadních vod, likvidace odpadů, Údržba a opravy infrastruktury a Inženýrské činnosti a zákaznické služby.
 
PVK mají zaveden a certifikován integrovaný systém řízení:
-       systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 (v PVK zaveden v roce 2003)
-       systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
-       systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005
-       systém řízení hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012