Sedmý ročník odborného semináře Den pro kotle

Veolia pořádá prostřednictvím své dceřiné společnosti AmpluServis již VII. ročník odborného semináře Den pro kotle, který proběhne 14. dubna 2016 v Elektrárně Třebovice.

Cílem je seznámit se s nejnovějšími poznatky předních odborníků s mezinárodní účastí a hostů semináře pracujících v oblastech provozu a údržby tepelně energetických zařízení, s aktuálními problémy a perspektivami tohoto oboru. Odborná problematika je zaměřena na současný stav techniky, materiálové problémy, provozní zkušenosti, spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů, metody snižování emisí, metody údržby a nové diagnostické technologie. V doprovodném programu je možnost prezentace výrobních a dodavatelských společností a navázaní dalších odborných i obchodních kontaktů. 

Zájemci se mohou blíže informovat a zapsat na e-mailu veronika.ruzickova@veolia.com