Veolia po osmé pořádala letní školu

Od 2. do 10. července 2017 usedli do „lavic“ studenti Veolia Summer School. Veolia pozvala do Paříže 38 studentů z 22 zemí.

Veolia Česká republika i letos vyslala do Veolia Summer School dva přísně vybrané talentované studenty posledních ročníků partnerských vysokých škol. Studenti se celý týden intenzivně věnovali poznávání environmentální činnosti v praxi, získávali potřebné zkušenosti a navazovali i mezinárodní vztahy. 

Od svého počátku v roce 2010 nabízí každoročně letní škola Veolia Summer School studentům možnost blíže se seznámit s činností skupiny Veolia, setkat se s manažery z praxe a navštívit místa, kde skupina realizuje své aktivity v oblasti vody, energie a využití odpadů.  Veolia byla první společností v odvětví služeb pro životní prostředí, která začala cíleně pořádat letní školy pro mladé studenty z celého světa.

Těšíme se na další ročník i v roce 2018!. Kontakt [email protected], příp. [email protected]