Unikátní řešení vytápění bytového domu V-Tower ocenila Francouzsko-česká obchodní komora prvním místem v kategorii technologických inovací. Ocenění 4. dubna převzal Reda Rahma, obchodní ředitel skupiny Veolia. 

Zleva Petr Očko, náměstek Ministryně průmyslu a obchodu, Robert Gauci, AXA Czech republic and Slovakia, Reda Rahma, obchodní ředitel Veolia.


 

Inovativní řešení, které ocenila francouzsko-česká obchodní komora, je výsledkem spolupráce naší skupiny, tedy vodárenské a energetické divize - v duchu strategie One Veolia, vysvětluje
Reda Rahma
obchodní ředitel

V rámci skupiny jde konkrétně o spolupráci Pražských vodovodů a kanalizací, které jsou provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě v Praze, a společnosti Veolia Energie ČR, která je předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kogeneraci a je prvním nezávislým provozovatelem sítě chladu na českém trhu.
Díky projektu je tak V-Tower vybaven unikátním systémem tepelného hospodářství, který využívá vodovodní sítě jako obnovitelný zdroj tepla. Velkou výhodou totiž je, že voda má ve vodovodní síti v průběhu roku stálou teplotu od 6 do 11 °C. Tepelné čerpadlo, které je napojeno na přívodní řad, má tak nepřetržitý zdroj nízkopotenciálního tepla a až dvakrát větší účinnost než v klasické variantě. A nejde přitom o zanedbatelné množství tepla. Řešení umožňuje pokrýt 75 % potřeb na vytápění budovy a získané teplo je přitom o 30 % levnější než teplo z plynových kotlů. 

Nové řešení navíc umožňuje vyrobit teplo i chlad.

V letních měsících vyrábíme teplo pro ohřev užitkové vody a objekt můžeme současně také klimatizovat, doplňuje
Reda Rahma

Podobný systém je možné využít všude tam, kde je dostatečný průtok vody ve vodovodní a kanalizační síti a voda v potrubí či kanalizaci proudí gravitačně.

Jedná se o řešení budoucnosti, které otevírá dosud nevyužitou cestu. V-Tower je důkazem toho, že tepelné hospodářství lze řešit ekologicky i ekonomicky, informuje
Reda Rahma

Francouzsko-česká obchodní komora udílela ceny v oblasti nových technologií, společenské odpovědnosti a respektu k životnímu prostředí již po šesté. Cílem je upozornit na originální, inovativní a odpovědné firmy, které uspěly a motivovat k aktivnímu přístupu i další společnosti. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ocenění francouzsko-české obchodní komory nebylo prvním úspěchem unikátního bytového domu V-Tower. Jako první rezidenční projekt v Evropě již získal certifikát LEED PLATINUM, který má nejpřísnější požadavky na ohleduplnost k životnímu prostředí, komfortu bydlení a efektivnosti provozu budovy.