Veolia získala smlouvu na provozování komunálních elektrických sítí v Brunšviku (Německo)

Skupina Veolia 17. října oznámila uzavření smlouvy na dobu 20 let ohledně provozování komunálních elektrických a plynárenských sítí v Brunšviku, jenž leží v severní části Německa. 

Od ledna 2021 bude dceřiná společnost Veolie zajišťovat provozování komunálních elektrických a plynárenských sítí tohoto města a rovněž údržbu, projektovou činnost a inženýring spojené s jejich správou. 

Tato smlouva, kterou Veolia vysoutěžila ve výběrovém řízení, umožní společnosti realizovat průměrný roční obrat 100 miliónů eur v oblasti provozování elektrických sítí a 30 miliónů eur v oblasti plynárenských sítí, což v souhrnu představuje celkový kumulovaný obrat ve výši cca 2,6 miliardy eur za celou dobu trvání smlouvy. 

Úkolem Veolie bude především modernizace těchto sítí „na základě decentralizovaných modelů dodávek a místní organizační struktury“, začlenění elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie a rozvoj elektromobility v Brunšviku. 

Za účelem podpory elektronické mobility bude dceřiná společnost Veolie v letech 2021 až 2026 investovat do komunální nabíjecí infrastruktury a rovněž plánuje zvýšení počtu vozidel využívajících alternativní paliva (tj. s elektrickým, plynovým a hybridním pohonem) ve vozovém parku města a následně v souvislosti s provozováním sítě používání výhradně tohoto typu vozidel.