Vylosovaní luštitelé křížovky z časopisu od nás získávají ceny

Všem luštitelům, kteří nám zaslali tajenku v časopise Voda pro vás a Energie pro vás, děkujeme a doufáme, že i v budoucnu budeme moci přinášet zajímavé a užitečné informace prostřednictvím časopisů, letáků nebo webových stránek.

PDF
Seznam vylosovaných výherců Voda pro vás (124.8 KB)
PDF
Seznam vylosovaných výherců Energie pro vás (119.75 KB)