Cirkulární ekonomika se prosazuje i v dentální hygieně!

Na Slovensku se společnosti Curaprox, která je významným výrobcem zubních kartáčků, daří provázat zubní hygienu s cirkulární ekonomikou. Od roku 2017 totiž podporuje sběr a recyklaci použitých kartáčků na zuby.

Nápojová brčka, příbory, tyčinky do uší, míchátka na kávu… boj proti plastovému odpadu nabírá na obrátkách. Důkazem toho je směrnice ze dne 19. prosince 2018, kterou členské státy Evropské unie schválily zákaz plastových výrobků na jedno použití do roku 2021. Mezi dalšími předměty každodenní potřeby, jež znečišťují světové ekosystémy, figurují mimo jiné i zubní kartáčky. Jenom ve Francii jsou podle statistik webu Planetoscope zdrojem 1 200 tun odpadu ročně. Představte si toto číslo v celosvětovém měřítku…

Několik start-upů, k nimž se přidaly i některé významné značky, se rozhodlo tento problém řešit. Cílem je vývoj zubních kartáčků, jež budou přínosem pro dentální hygienu i planetu. Do této iniciativy se rovněž zapojil švýcarský výrobce zubních kartáčků Curaprox. Na všech  pobočkách  na  Slovensku, kde má značka velmi silnou pozici na trhu, se Curaprox inspiroval cirkulární ekonomikou a v červnu 2017 zavedl systém sběru a recyklace použitých zubních kartáčků.

Rok po zahájení akce se podařilo shromáždit 35 000 použitých zubních kartáčků. Po dvou letech trvání projektu bylo vybráno více než 100 000 použitých zubních kartáčků. 

Recyklace zubních kartáčků na odpadní nádoby

Před Curaproxem stál významný úkol, a to zvýšit povědomí široké veřejnosti o množství odpadu v podobě použitých zubních kartáčků a o důležitosti jejich recyklace. V  školách, podnicích a prodejnách na Slovensku byla zřízena sběrná místa, kde je možno vracet použité zubní kartáčky. Odměnou za ekologický přístup je sleva 5 eurocentů na nákup nového zubního kartáčku. 
Curaprox zajišťuje svoz a třídění takto shromážděných použitých zubních kartáčků: hlavice jsou odděleny a zbylá plastová držadla jsou následně recyklována na malé barevné odpadní nádoby. Tyto odpadní koše jsou pak přerozděleny mezi účastníky projektu a jdou zejména do základních škol s cílem podpořit třídění odpadu na komunální úrovni. První bilance této iniciativy: rok po zahájení projektu se podařilo vybrat celkem 35 000 použitých kartáčků. Během pilotního roku bylo do 195  škol v rámci celé republiky posláno 5 200 košů, přičemž na každou třídu připadly dva – jeden koš na plast a druhý na papír.

A to není všechno. Vývojáři této švýcarské značky se zaměřili na výzkum, jehož cílem je vývoj bioplastových zubních kartáčků, které budou téměř zcela biologicky rozložitelné a budou vyráběny s využitím energie z obnovitelných zdrojů. Je zjevné, že cirkulární ekonomika má budoucnost i v našich koupelnách!

 

zdroj fotografie zubních kartáčků Curaprox.sk