Energetické audity

Komerční sféra

Máte povinnost zpracovávat energetický audit dle zákona č. 406/2002 Sb., o hospodaření energií? Nebo chcete  jen prověřit možnosti úspor bez legislativní povinnosti auditu? Chcete dosáhnout reálných úspor nákladů na energie? Nejsou vám lhostejné dopady vašeho podnikání na životní prostředí? Neváhejte se obrátit na naše certifikované energetické specialisty! 

Naše řešení 

Zajistíme vypracování energetického auditu dle zákona č. 406/2002 Sb., o hospodaření energií, jak pro stávající, tak i potenciální klienty z průmyslové a veřejné sféry i terciárního sektoru. Jinou možnou formou je i energetická studie.

Zjistíme aktuální stav energetického hospodářství, prověříme problémová místa, kde nejčastěji dochází k úniku energií, a tedy i peněz, navrhneme konkrétní úsporná opatření. Tam, kde to bude dávat smysl, doporučíme vlastní chytrá řešení: od fotovoltaiky, přes úsporné osvětlenípo možnost využití odpadního tepla. 

Krom zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství a návrhů a doporučení úsporných opatření je součástí energetického auditu i návrh možností financování z dotačních titulů. Pro dotační tituly na úspory energií je energetický audit povinnou přílohou při podání žádosti.

Výhody pro naše zákazníky 

  • Splníte legislativní požadavky 
  • Zvýšíte efektivitu provozu 
  • Výrazně snížíte provozní náklady 
  • Získáte státní nebo evropské dotace 
  • V rámci synergie One Veolia vám můžeme zajistit i vodní audit
  • Snížíte dopad vašeho podnikání na životní prostředí 

Máte zájem o toto řešení?