Energetické poradenství

Komerční sféra

Poskytujeme odborné poradenství umožňující společnostem ze soukromého i veřejného sektoru optimalizovat technickou, ekonomickou a environmentální výkonnost energetických služeb. 

Naše řešení 

Nemocnice, kancelářské budovy, nákupní centra a rezidenční areály jsou čím dál tím komplexnější stavby, jejichž efektivní provoz a řízení spotřeby energií vyžaduje odborné znalosti energetických specialistů. Subjekty odpovědné za správu těchto budov musejí navíc čelit rostoucím cenám energií a stále přísnějším předpisům v oblasti ochrany životního prostředí. 

Jsme si těchto nových výzev vědomi a víme, že energetický management má mnoho podob a cílů od identifikace úsporných opatření, přes jejich následnou realizaci a dohled. Proto vám na základě zpracované studie navrhneme řešení šité na míru vašim potřebám s cílem optimalizace energetických systémů a spotřeby energie dle mezinárodní normy ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií.  

Výhody pro naše zákazníky 

  • Efektivní hospodaření s energiemi 
  • Optimalizace energetických zdrojů 
  • Zvyšování energetické účinnosti 
  • Výrazná finanční úspora 
  • Posílení konkurenceschopnosti
  • Environmentálně ohleduplný provoz  

Máte zájem o toto řešení?